ועדת החוקה, חוק ומשפט  
פרטי מוזמן
הזנת פרטי מוזמן: לישיבה בתאריך 08/03/2016 10:00
בנושא: הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 19), התשע"ה-2014
הישיבה סגורה, לא ניתן להרשם אליה.