הוועדה לענייני ביקורת המדינה  
פרטי מוזמן
הזנת פרטי מוזמן: לישיבה בתאריך 05/12/2018 09:00
בנושא: הקטל בענף הבניה - דיון מעקב כללי וההסכם החדש בין ההסתדרות להתאחדות הקבלנים המטיל את האחריות על העובדים החלשים ביותר וגוזר עליהם קנסות. דו"ח מבקר המדינ
הישיבה סגורה, לא ניתן להרשם אליה.