הוועדה לענייני ביקורת המדינה  
פרטי מוזמן
הזנת פרטי מוזמן: לישיבה בתאריך 03/12/2018 11:00
בנושא: מעמדם של שומרי סף (יועמ"שים, חשבים וכו') ונושאי תפקידים בשרות המדינה, אופן מינויים וכיצד מגנים עליהם. בהשתתפות המשנה ליועמ"ש עו"ד דינה זילבר. דיון בדו
הישיבה סגורה, לא ניתן להרשם אליה.