הוועדה המיוחדת לדיון בהצ"ח הבאות: הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, עבודת נשים-תקופת הלידה וההורות והצ"ח שירותי תשלום  
פרטי מוזמן
הזנת פרטי מוזמן: לישיבה בתאריך 02/08/2017 10:00
בנושא: אופציות בינאריות - 2
הישיבה סגורה, לא ניתן להרשם אליה.