ועדת הכלכלה  
פרטי מוזמן
הזנת פרטי מוזמן: לישיבה בתאריך 25/07/2018 10:00
בנושא: הצעת חוק זכות יוצרים (תיקון מס' 5), התשע"ח-2017
הישיבה סגורה, לא ניתן להרשם אליה.