מאגר זה הועלה לאתר ביוני 2004 ומכיל נתונים מאז אוקטובר 2003. המאגר מאפשר לעקוב אחר אופן הצבעותיהם של חברי הכנסת במליאת הכנסת.
מנגנון החיפוש של המאגר מאפשר שליפת תוצאות הצבעות לפי שם של חבר הכנסת, לפי מילה מתוך כותר, לפי נושא הדיון, לפי סיעה ולפי תאריך. (לא ניתן לבצע חיפוש לפי שם חבר הכנסת בלבד; חיפוש לפי שם חבר הכנסת יתבצע רק כשהוא משולב עם אחד או יותר מהפרמטרים שהוזכרו.)
תוצאות ההצבעה מוצגות בצורה מילולית ובצורה גרפית. הצורה הגרפית מעוצבת בצורתו של אולם הכנסת, אולם הצבעת חברי הכנסת לא מוצגת לפי מקום ישיבתם במליאה, אלא בסדר א"ב שמי ולפי מפתח סיעתי.
הצבעות שמיות אינן נכללות בהצבעות האלקטרוניות ויש לחפש אותן ב"דברי הכנסת", באתר הכנסת – המליאה – פרוטוקולי המליאה.
למבחר הצבעות שמיות

מילים מכותרת ההצבעה (עד 10 תווים):
נושא ההצבעה:
חבר כנסת:
סיעה:
תאריך מ:
עד:Knesset
© כל הזכויות שמורות, 2015, מדינת ישראל.
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il