הודעות דובר הכנסת
 

הודעת דובר הכנסת
גירסת הדפסה

יו”ר הכנסת גיבש צעדים חדשים על רקע הממצאים האחרונים שנגעו להתנהלות הלוביסטים בכנסת : ”ישללו אישורי הכניסה של כל עובדי חברת הלובינג ”גלעד”; תימנע כניסת כלל הלוביסטים למזנון הכנסת ולאזורים נוספים; ייאסר מגע עם עובדי הכנסת”

התפרסמה בתאריך 9/2/2012 בשעה 14:07

על רקע התנהלותם החמורה של עובדי חברת ”גלעד” שנחשפה לאחרונה, הנחה יו”ר הכנסת את קצין הכנסת לשלול לאלתר את היתר הכניסה הקבוע של כל שדלני החברה; בנוסף, הודיע יו``ר הכנסת לחברת `גלעד` כי היא בוחנת הליך לשלילת רישיון השדלן של עובדיה מלפעול בכנסת, בכפוף לשימוע; עוד הנחה ריבלין לראשונה, לאסור לאלתר את כניסתם של כלל השדלנים למזנון חברי הכנסת, למבואת מליאת הכנסת, למתחם הלשכה המשפטית ומרכז המחקר והמידע של הכנסת, וכן למתחם לשכות יו``ר הכנסת, מנכ”ל הכנסת ומזכירות הכנסת

בעקבות הממצאים החמורים שנחשפו על התנהלותם של עובדי חברת ”גלעד”, הודיע היום (ה`) יו”ר הכנסת, ראובן (רובי) ריבלין, על שורה של צעדים חריפים כנגד עובדי החברה וכן על הוראות חדשות החלות על פעילות כלל השדלנים בכנסת.

ריבלין הנחה את קצין הכנסת לשלול באופן מיידי את היתר הכניסה הקבוע למשכן הכנסת של כל עובדי חברת גלעד. במכתב ששיגר קצין הכנסת יוסף גריף למנכ”ל החברה וליו”ר החברה, נכתב כי על פי הנחייתו של יו”ר הכנסת, ובהתאם לסמכותו לפי חוק, הוא מבקש להודיע על: ”שלילת היתרי הכניסה הקבועים למשכן הכנסת, שלכם ושל עובדי חברת גלעד יחסי ממשל ולובינג המחזיקים בהיתרי כניסה”, וזאת בשל התנהלותה החמורה של חברת גלעד, שנחשפה ב”עובדה” בערוץ 2. בנוסף, הודיע יו”ר הכנסת לחברת גלעד כי הוא בוחן סנקציה חמורה יותר, במסגרתה יישלל רישיון השדלן של כלל עובדי החברה לפעול בכנסת. לחברה תינתן על פי חוק זכות שימוע בטרם יוכרע הדבר.

עוד הנחה את קצין הכנסת, לאסור לאלתר את כניסתם של כלל השדלנים בכנסת למתחמים שונים, בהם קיים חיכוך גבוה עם חברי הכנסת, וכן למתחמים מקצועיים. ביניהם: מזנון חברי הכנסת ומבואת מליאת הכנסת, וכן מתחם מזכירות הכנסת, מתחם הלשכה המשפטית ומתחם מרכז המידע והמחקר של הכנסת. במכתב ששיגר יו”ר הכנסת לקצין הכנסת נכתב, כי השדלנים יהיו רשאים להיכנס למתחמים אלה רק לפי הזמנה אישית של חבר כנסת או מטעם מנהל באותן יחידות ובליוויים.

בנוסף, במכתב שנשלח אל כלל עובדי הכנסת על פי הוראתו של ריבלין, נכתב כי מעתה חל איסור על עובדי הכנסת לקיים קשר עם שדלנים, במישרין או בעקיפין. כל מפגש בין עובד כנסת לשדלן יותנה באישור בכתב ומראש של מנהל בכיר. כן נקבע, כי לכל מפגש שאושר, ייערך סיכום בכתב של המפגש וכן יוגש כל חומר בכתב שהוגש על ידי שדלן. בנוסף, נדרש כל עובד כנסת לדווח למנהלו הישיר על מפגש אקראי שנערך עם שדלן ועל תוכנו.

בעקבות פרסום התחקיר, אמר יו”ר הכנסת כי: ”לא מדובר רק בספקולציה או ברכילות, אלא מציאות שמחייבת טיפול מעמיק, יסודי וממושך. תהליכים פרלמנטאריים הפכו קורבן למניפולציות של הון ושלטון. רובם המוחלט של חברי הכנסת הם אנשים מעולים ובעלי תודעת שליחות שיודעים מאין באו ובפני מי הם צריכים לתת דין וחשבון, בפני בוחריהם. ועם זאת, היום ברור מתמיד שיש לנקוט צעדים דרסטיים על מנת שהכנסת לא תהפוך לאסקופה נדרסת בפני חברות הלובינג. המכשול נמצא מול עינינו, ועלינו לעקור אותו מתוכנו. מדובר באיום ממשי על תהליכי קבלת ההחלטות בכנסת ועל סדריה”.

במקביל, מתכוון יו”ר הכנסת לפגוש בשבוע הבא את ראשי הסיעות בכנסת, במטרה להביא לאישור סופי את סעיפי הקוד האתי הנוגעים למגע בין חבר כנסת לשדלן, שהומלצו על ידי ועדת זמיר. עפ``י סעיפים אלו תוטל האחריות על חבר הכנסת בכל מגע מסוג זה. לדברי ריבלין: ”הכתובת העיקרית עליה מוטל להתמודד עם מגע בין הון ושלטון הם חברי הכנסת עצמם. נבחר ציבור איננו יכול עוד לרחוץ בניקיון כפיו ולומר אינני הכתובת.”

בחודשים האחרונים קידם יו”ר הכנסת שורה של צעדים מגבילים כלפי פעילות השדלנים בכנסת. בישיבה שבה כינס את ראשי הוועדות, הודיע ריבלין על כוונתו לאסור נוכחות של שדלנים בעת עריכת הצבעות בוועדות הכנסת. עוד קבע, כי יש לאסור הגשת ניירות עמדה ישירות לחברי כנסת וכי ניירות עמדה או מסמכים מטעם שדלנים, יוגשו למנהלי הוועדות ויפורסמו בפורטל הוועדה. בנוסף, דרש ריבלין להגביל את מספר הנציגים שרשאים לנכוח בוועדות מטעם אותה חברה. כך, כל חברה תורשה לשלוח רק נציג אחד מטעמה, בין אם הוא שדלן, יועץ משפטי או כל נושא משרה אחרת.

בשנים האחרונות, זינק מספר הלוביסטים ב 400%, מכ-50 בשנת 2006, ל 210 ב 2012, קרוב לפי שניים ממספר חברי הכנסת. בעקבות שידור התחקיר, שיגרו מספר לוביסטים, מכתב ליו”ר הכנסת, שבו הביעו: ”שאט נפש מהדרך, היוהרה והציניות שבה הוצגה פעולת הלובינג”. גם חברת ``גלעד` שיגרה מכתב ליו``ר הכנסת בו היא מביעה התנצלות על האמור בתחקיר.

© כל הזכויות שמורות, 2011, מדינת ישראל
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il