חיפוש מידע בפרוטוקולים של הוועדות
 

חיפוש בפרוטוקולי הוועדות

וועדה
כנסת
מתאריך עד תאריך
מילה מנושא
לצפייה בכל הישיבות (כולל ישיבות ללא פרוטוקול)

לפי הנתונים הבאים:
וועדה: כל הוועדות
מתאריך: 31/03/2016
עד תאריך: 31/05/2016
נושא:

תאריך ועדה נושאי הדיון
י"א ניסן תשע"ו, 19/04/2016 10:30 ועדת הכספים אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה 9-327-16)
כ"ה ניסן תשע"ו, 03/05/2016 10:00 ועדת הכספים דיון על שינויים בתקציב והעברות עודפים - דיון עקרוני
ט"ו אייר תשע"ו, 23/05/2016 10:30 ועדת הכספים דיווח לוועדת הכספים של הכנסת בהתאם לסעיף 179ב (א5) לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו- 2010), התשס"ט – 2009 ודיון על תקציב דו-שנתי
ט"ו אייר תשע"ו, 23/05/2016 11:45 ועדת הכספים אישור מסגרת ערבות מדינה במסגרת תכנית "מחיר למשתכן"
ט"ו אייר תשע"ו, 23/05/2016 13:15 ועדת הכספים הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 15), התשע"ו-2016
הפרוטוקול טרם פורסם
ט"ז אייר תשע"ו, 24/05/2016 11:00 ועדת הכספים צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה) (הוראת שעה), התשע"ה-2015
הפרוטוקול טרם פורסם
ט"ז אייר תשע"ו, 24/05/2016 11:15 ועדת הכספים תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(איסוף גישה ובקרה בעת איחוד חשבונות)(הוראת שעה), התשע"ו-2016
ט"ז אייר תשע"ו, 24/05/2016 12:25 ועדת הכספים אישור השקעה לפי סעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה–1975 - בית הספר המרכזי למלונאות בע"מ (תדמור)
י"ז אייר תשע"ו, 25/05/2016 10:00 ועדת הכספים מעקב אחר החלטות ועדת הכספים בנושא ניצולי השואה
הפרוטוקול טרם פורסם
כ"ב אייר תשע"ו, 30/05/2016 10:00 ועדת הכספים תקצוב מעונות היום
הפרוטוקול טרם פורסם
כ"ב אייר תשע"ו, 30/05/2016 11:25 ועדת הכספים שינויים בתקציב לשנת 2016
הפרוטוקול טרם פורסם
כ"ב אייר תשע"ו, 30/05/2016 12:20 ועדת הכספים הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 16), התשע"ו-2016
הפרוטוקול טרם פורסם
ט"ז אייר תשע"ו, 24/05/2016 09:00 ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול ועידת הסמים של האו"ם - ישיבת סיכום
הפרוטוקול טרם פורסם
כ"ב אייר תשע"ו, 30/05/2016 12:00 ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול התנהלות המשטרה מול תלונות של נפגעות תקיפה מינית אשר השתמשו בסמים
הפרוטוקול טרם פורסם
כ"ג ניסן תשע"ו, 01/05/2016 11:00 ועדה מיוחדת לזכויות הילד סיור בפרוייקטים של עמותת "יעדים לצפון"
סיור
ל' ניסן תשע"ו, 08/05/2016 10:00 ועדה מיוחדת לזכויות הילד ביקור בבית הספר "צור ים" הטכני של חיל הים
סיור
י"א אייר תשע"ו, 19/05/2016 11:00 ועדה מיוחדת לזכויות הילד סיור בבית התפוצות בדגש על שיתוף ילדי הפריפריה בפעילות המוזיאון
סיור
ט"ו אייר תשע"ו, 23/05/2016 11:00 ועדה מיוחדת לזכויות הילד פיקוח ואכיפה על עבודת נוער בחדשי הקיץ
הפרוטוקול טרם פורסם
ט"ו אייר תשע"ו, 23/05/2016 12:30 ועדה מיוחדת לזכויות הילד הצעת חוק זכאות לאבחון לקויות למידה לילדים ממשפחות מעוטות יכולת, התשע"ה-2015
ט"ז אייר תשע"ו, 24/05/2016 10:00 ועדה מיוחדת לזכויות הילד חינוך טכנולוגי
הפרוטוקול טרם פורסם
123456789