תכנית החלוקה מאושרת ע”י העצרת הכללית של האו”ם - החלטה 181

29 בנובמבר 1947


על-פי תכנית החלוקה הוצע שתוקם מדינה יהודית, שתכלול את מישור החוף מאשקלון עד עכו, את הגליל המזרחי ואזור מסוים דרומה לו, וכן את רוב הנגב. המדינה הערבית אמורה הייתה לכלול את השאר, חוץ מירושלים, אותה הציעו להפוך לעיר בינלאומית בשליטת האו”ם. התכנית נתקבלה ע”י הסוכנות היהודית ונדחתה על הסף ע”י כל הגורמים הערבים. בהצבעה באו”ם, 33 מדינות הצביעו בעד התכנית, 13 הצביעו נגד, ו-10 נמנעו. במסגרת המל”פ ה-19 בנובמבר 1988, העלה אש”ף את הדרישה למדינה פלשתינית בגבולות תכנית החלוקה. למסמך
ההצבעה בעצרת הכללית, 29.11.1947

קהל חוגג לפני קולנוע מוגרבי בתל אביב, 29.11.1947סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© 2016 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il