חקיקה חוקים בקריאה שניה ושלישית (נוסח לא רשמי)
 

חוקים בקריאה שניה ושלישית (נוסח לא רשמי)


דברי הסבר - שלבי החקיקה תפריט החקיקה
מספר חוברת
מילה מכותר החוק
טווח תאריכים
מ:  עד:  
| מס' כנסת | מס' חוברת | שם החוק | מועד קבלת החוק | תקציר |  
20 950 חוק התקציב לשנות התקציב 2015 ו 2016- , התשע”ו– 2016 19/11/2016
20 1006 חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע”ו–2016 08/02/2016
20 861 חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע”ו–2016 08/02/2016
20 641 חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון מס` 5), התשע”ו–2016 08/02/2016
20 882 חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס` 68), התשע”ו–2016 08/02/2016
20 980 חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס` 18 והוראת שעה), התשע”ו–2016 08/02/2016
20 613 חוק חופשה שנתית (תיקון מס` 15 והוראת שעה), התשע”ו–2016 08/02/2016
20 613 חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו (תיקון), התשע”ו–2016 02/02/2016
20 592 חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס` 4 והוראת שעה), התשע”ו–2016 02/02/2016
20 942 חוק סליקה אלקטרונית של שיקים, התשע”ו–2016 01/02/2016
20 613 חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון מס` 7), התשע”ו–2016 01/02/2016
20 607 חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס` 49), התשע”ו–2016 01/02/2016
20 108 חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס` 5 והוראת שעה), התשע”ו–2016 01/02/2016
20 991 חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (מס` 6), התשע”ו–2016 25/01/2016
20 998 חוק תעריפי התחבורה הציבורית, התשע”ו–2016 18/01/2016
20 976 חוק בתי המשפט (תיקון מס` 82), התשע”ו–2016 18/01/2016
20 893 חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (מס` 9), התשע”ו–2016 18/01/2016
20 612 חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס` 43), התשע”ו–2016 12/01/2016
20 992 חוק אמנת הבנק האסייני להשקעות בתשתיות, התשע”ו–2016 11/01/2016
20 604 חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס` 43) 11/01/2016
20 604 חוק הכנסת (תיקון מס` 42), התשע”ו–2016 11/01/2016
20 609 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס` 217), התשע”ו–2016 11/01/2016
20 927 חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה) (תיקון מס` 5), התשע”ו–2016 11/01/2016
20 608 חוק הכנסת (תיקון מס` 41), התשע”ו–2016 05/01/2016
20 986 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס` 216), התשע”ו–2016 04/01/2016
20 952 חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) (תיקון), התשע”ו–2016 04/01/2016
 

נוסח המסמכים שבאתר הינו נוסח בלתי רשמי; מובהר, כי מדובר בנוסח הכפוף לשינויי עריכה ואשר עשויים ליפול בו שגיאות ושיבושים. הכנסת אינה אחראית לאיכות, לדיוק ולשלמות המסמך ולא תוטל עליה כל אחראיות בשל פרסום המסמך, הפצתו, שיבושים במסמך, טעויות, שינויים שנעשו על-ידי כל צד ג' וכיו"ב. עם השימוש במסמך הנך נוטל על עצמך את כל האחריות בעניינים אלה. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים ייחשב כנכון.


סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© 2016 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il