חקיקה חוקים בקריאה שניה ושלישית (נוסח לא רשמי)
 

חוקים בקריאה שניה ושלישית (נוסח לא רשמי)


דברי הסבר - שלבי החקיקה תפריט החקיקה
מספר חוברת
מילה מכותר החוק
טווח תאריכים
מ:  עד:  
| מס' כנסת | מס' חוברת | שם החוק | מועד קבלת החוק | תקציר |  
20 769 חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע”ו–2016 28/06/2016
20 969 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 179), התשע”ו–2016 27/06/2016
20 630 חוק עבודת נשים (תיקון מס` 54), התשע”ו–2016 27/06/2016
20 1013 חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס` 70), התשע”ו–2016 27/06/2016
20 1041 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס` 226), התשע”ו–2016 27/06/2016
20 632 חוק יום העלייה, התשע”ו–2016 21/06/2016
20 1036 חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס` 87), התשע”ו–2016 21/06/2016
20 1025 חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס` 9), התשע”ו–2016 20/06/2016
20 839 חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס` 2), התשע”ו–2016 20/06/2016
20 949 חוק המאבק בטרור, התשע”ו–2016 15/06/2016
20 601 חוק הגנת הצרכן (תיקון מס` 46), התשע”ו–2016 13/06/2016
20 1033 חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס` 16), התשע”ו–2016 13/06/2016
20 627 חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים (תיקון), התשע”ו–2016 06/06/2016
20 1044 חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה) (תיקון), התשע”ו–2016 30/05/2016
20 1029 חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס` 15), התשע”ו–2016 30/05/2016
20 964 חוק בתי המשפט (תיקון מס` 83), התשע”ו–2016 30/05/2016
20 1039 חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רבייה) (תיקון מס` 3), התשע”ו–2016 23/05/2016
20 628 חוק העונשין (תיקון מס` 122), התשע”ו–2016 30/03/2016
20 603 חוק למניעת הטרדות של מוקדי חירום, התשע”ו–2016 30/03/2016
20 628 חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס` 50), התשע”ו–2016 30/03/2016
20 990 חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס` 25), התשע”ו–2016 30/03/2016
20 1003 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס` 223), התשע”ו–2016 30/03/2016
20 1004 חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס` 58), התשע”ו–2016 30/03/2016
20 584 חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון מס` 6), התשע”ו–2016 30/03/2016
20 1000 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס` 222), התשע”ו–2016 29/03/2016
20 841 חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס` 3), התשע”ו–2016 29/03/2016
 

נוסח המסמכים שבאתר הינו נוסח בלתי רשמי; מובהר, כי מדובר בנוסח הכפוף לשינויי עריכה ואשר עשויים ליפול בו שגיאות ושיבושים. הכנסת אינה אחראית לאיכות, לדיוק ולשלמות המסמך ולא תוטל עליה כל אחראיות בשל פרסום המסמך, הפצתו, שיבושים במסמך, טעויות, שינויים שנעשו על-ידי כל צד ג' וכיו"ב. עם השימוש במסמך הנך נוטל על עצמך את כל האחריות בעניינים אלה. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים ייחשב כנכון.


סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© 2016 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il