חקיקה חוקים בקריאה שניה ושלישית (נוסח לא רשמי)
 

חוקים בקריאה שניה ושלישית (נוסח לא רשמי)


דברי הסבר - שלבי החקיקה תפריט החקיקה
מספר חוברת
מילה מכותר החוק
טווח תאריכים
מ:  עד:  
| מס' כנסת | מס' חוברת | שם החוק | מועד קבלת החוק | תקציר |  
20 1039 חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רבייה) (תיקון מס` 3), התשע”ו–2016 23/05/2016
20 628 חוק העונשין (תיקון מס` 122), התשע”ו–2016 30/03/2016
20 603 חוק למניעת הטרדות של מוקדי חירום, התשע”ו–2016 30/03/2016
20 628 חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס` 50), התשע”ו–2016 30/03/2016
20 990 חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס` 25), התשע”ו–2016 30/03/2016
20 1003 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס` 223), התשע”ו–2016 30/03/2016
20 1004 חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס` 58), התשע”ו–2016 30/03/2016
20 584 חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון מס` 6), התשע”ו–2016 30/03/2016
20 1000 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס` 222), התשע”ו–2016 29/03/2016
20 841 חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס` 3), התשע”ו–2016 29/03/2016
20 1019 חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס` 22), התשע”ו–2016 29/03/2016
20 593 חוק זכויות החולה (תיקון מס` 9), התשע”ו–2016 29/03/2016
20 901 חוק עבודת הנוער (תיקון מס` 18 והוראת שעה), התשע”ו–2016 29/03/2016
20 953 חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס` 14), התשע”ו–2016 29/03/2016
20 883 חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע”ו–2016 29/03/2016
20 1000 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס` 222), התשע”ו–2016 29/03/2016
20 954 חוק נתוני אשראי, התשע”ו–2016 29/03/2016
20 890 חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס` 18), התשע”ו–2016 29/03/2016
20 1030 חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס` 4), התשע”ו–2016 29/03/2016
20 1028 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 177), התשע”ו–2016 29/03/2016
20 894 חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות, התשע”ו–2016 29/03/2016
20 624 חוק הגנת הצרכן (תיקון מס` 45), התשע”ו–2016 29/03/2016
20 930 חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון מס` 7), התשע”ו–2016 29/03/2016
20 922 חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני (תיקון), התשע”ו–2016 29/03/2016
20 1003 חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס` 85 והוראת שעה), התשע”ו–2016 29/03/2016
20 974 חוק התכנון והבנייה (תיקון מס` 106), התשע”ו–2016 29/03/2016
 

נוסח המסמכים שבאתר הינו נוסח בלתי רשמי; מובהר, כי מדובר בנוסח הכפוף לשינויי עריכה ואשר עשויים ליפול בו שגיאות ושיבושים. הכנסת אינה אחראית לאיכות, לדיוק ולשלמות המסמך ולא תוטל עליה כל אחראיות בשל פרסום המסמך, הפצתו, שיבושים במסמך, טעויות, שינויים שנעשו על-ידי כל צד ג' וכיו"ב. עם השימוש במסמך הנך נוטל על עצמך את כל האחריות בעניינים אלה. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים ייחשב כנכון.


סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© 2016 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il