חקיקה חוקים בקריאה שניה ושלישית (נוסח לא רשמי)
 

חוקים בקריאה שניה ושלישית (נוסח לא רשמי)


דברי הסבר - שלבי החקיקה תפריט החקיקה
מספר חוברת
מילה מכותר החוק
טווח תאריכים
מ:  עד:  
| מס' כנסת | מס' חוברת | שם החוק | מועד קבלת החוק | תקציר |  
20 626 חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס` 44) 20/07/2016
20 626 חוק הכנסת (תיקון מס` 43), התשע”ו–2016 20/07/2016
20 629 חוק עבודת נשים (תיקון מס` 55), התשע”ו–2016 18/07/2016
20 637 חוק תובענות ייצוגיות (תיקון מס` 10), התשע”ו–2016 18/07/2016
20 647 חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס` 46), התשע”ו–2016 18/07/2016
20 844 חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס` 57), התשע”ו–2016 18/07/2016
20 639 חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון מס` 7), התשע”ו–2016 17/07/2016
20 989 חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (מס` 4), התשע”ו–2016 12/07/2016
20 642 חוק העונשין (תיקון מס` 125), התשע”ו–2016 12/07/2016
20 1016 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס` 227), התשע”ו–2016 12/07/2016
20 948 חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס` 51), התשע”ו–2016 12/07/2016
20 957 חוק דין משמעתי במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (תיקוני חקיקה), התשע”ו–2016 12/07/2016
20 1005 חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון), התשע”ו–2016 11/07/2016
20 1050 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 180), התשע”ו–2016 04/07/2016
20 985 חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה (תיקון), התשע”ו–2016 04/07/2016
20 769 חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע”ו–2016 28/06/2016
20 969 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 179), התשע”ו–2016 27/06/2016
20 630 חוק עבודת נשים (תיקון מס` 54), התשע”ו–2016 27/06/2016
20 1013 חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס` 70), התשע”ו–2016 27/06/2016
20 1041 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס` 226), התשע”ו–2016 27/06/2016
20 632 חוק יום העלייה, התשע”ו–2016 21/06/2016
20 1036 חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס` 87), התשע”ו–2016 21/06/2016
20 1025 חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס` 9), התשע”ו–2016 20/06/2016
20 839 חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס` 2), התשע”ו–2016 20/06/2016
20 949 חוק המאבק בטרור, התשע”ו–2016 15/06/2016
20 601 חוק הגנת הצרכן (תיקון מס` 46), התשע”ו–2016 13/06/2016
 

נוסח המסמכים שבאתר הינו נוסח בלתי רשמי; מובהר, כי מדובר בנוסח הכפוף לשינויי עריכה ואשר עשויים ליפול בו שגיאות ושיבושים. הכנסת אינה אחראית לאיכות, לדיוק ולשלמות המסמך ולא תוטל עליה כל אחראיות בשל פרסום המסמך, הפצתו, שיבושים במסמך, טעויות, שינויים שנעשו על-ידי כל צד ג' וכיו"ב. עם השימוש במסמך הנך נוטל על עצמך את כל האחריות בעניינים אלה. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים ייחשב כנכון.


סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© 2016 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il