חקיקה הצעות חוק פרטיות לדיון מוקדם
 

הצעות חוק פרטיות לדיון מוקדם


דברי הסבר - שלבי החקיקה תפריט החקיקה
מספר הצעת חוק
מילה מכותר הצעת החוק
שם מגיש/ה הצעת החוק ח"כים מכנסת נוכחית.
ח"כים מכנסות קודמות.
טווח תאריכים
מ:  עד:  
| מס' כנסת | מס' הצ"ח | שם הצעת החוק תאריך הנחה | היוזם | מצטרפים לחוק
20 3084 הצעת חוק הורים וילדיהם, התשע"ו-2016 20/06/2016 שולי מועלם-רפאלי אין מצטרפים לחוק
20 3083 הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - קבלת סעיף בחוק-יסוד שדרוש לביטולו או לשינויו רוב מיוחס) 20/06/2016 יואל חסון
מנואל טרכטנברג
אין מצטרפים לחוק
20 3082 הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - אישור הוראת חוק הדורשת רוב מיוחד) 20/06/2016 נחמן שי
איילת נחמיאס ורבין
חיים ילין
יעל גרמן
איתן כבל
אורי מקלב
דוד ביטן
יצחק וקנין
איציק שמולי
איתן ברושי
עמר בר-לב
אין מצטרפים לחוק
20 3081 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ביטול ההוראה בעניין חתימת הורים כתנאי לשחרור כספי חיסכון), התשע"ו-2016 20/06/2016 יעקב מרגי
יצחק וקנין
מכלוף מיקי זוהר
יואל חסון
מירב  בן-ארי
עאידה תומא סלימאן
אין מצטרפים לחוק
20 3080 הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון - הצבעת צוות אוויר), התשע"ו-2016 20/06/2016 ניסן סלומינסקי אין מצטרפים לחוק
20 3079 הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון - הגמשת אמות המידה לזכאות לדיור ציבורי), התשע"ו-2016 20/06/2016 אורלי לוי-אבקסיס
יצחק וקנין
איציק שמולי
אורי מקלב
דב חנין
דוד אמסלם
אילן גילאון
אין מצטרפים לחוק
20 3078 הצעת חוק העברת דירות שנבנו על קרקע ששווקה במסגרת תכנית מחיר למשתכן לבעלות המדינה לצורך השכרתן לחסרי דיור או במסגרת דיור ציבורי, התשע"ו-2016 20/06/2016 אלי כהן אין מצטרפים לחוק
20 3077 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - מענק פטירה לילד של הורה עצמאי), התשע"ו-2016 20/06/2016 אילן גילאון
עאידה תומא סלימאן
אלי אלאלוף
יצחק וקנין
מירב  בן-ארי
אחמד טיבי
מאיר כהן
אין מצטרפים לחוק
20 3076 הצעת חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון - סיוע לניצולי שואה הזקוקים לכך), התשע"ו-2016 20/06/2016 דוד ביטן
משה גפני
מרב מיכאלי
אין מצטרפים לחוק
20 3075 הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - החלפת סעיף 25), התשע"ו-2016 20/06/2016 יואב קיש
יואב בן-צור
יפעת שאשא ביטון
בצלאל סמוטריץ
טלי פלוסקוב
יוליה מלינובסקי
אין מצטרפים לחוק
20 3074 הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - נציגי הכנסת בוועדה לבחירת שופטים), התשע"ו-2016 20/06/2016 עיסאוי פריג`
מיכל רוזין
אוסאמה סעדי
זהבה גלאון
אראל מרגלית
אין מצטרפים לחוק
20 3073 הצעת חוק ממשל זמין, התשע"ו-2016 20/06/2016 מרב מיכאלי
רועי פולקמן
דוד ביטן
אורי מקלב
שולי מועלם-רפאלי
אין מצטרפים לחוק
20 3072 הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון - הוספת נטייה מינית וזהות מגדרית כאיסור הפליה), התשע"ו-2016 20/06/2016 אמיר אוחנה אין מצטרפים לחוק
20 3071 הצעת חוק הספורט (תיקון - פטור ספורטאים מבוטחים), התשע"ו-2016 20/06/2016 אמיר אוחנה
רועי פולקמן
יואב קיש
מכלוף מיקי זוהר
מירב  בן-ארי
בצלאל סמוטריץ
אחמד טיבי
דוד ביטן
עיסאוי פריג`
מיקי רוזנטל
מיכל בירן
אין מצטרפים לחוק
20 3070 הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - נגישות מוסד רפואי לדוברי שפות זרות), התשע"ו-2016 20/06/2016 איימן עודה
יואל חסון
קארין אלהרר
אלי אלאלוף
אין מצטרפים לחוק
20 3069 הצעת חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור (תיקון - חובת מיחזור במוסד חינוך), התשע"ו-2016 13/06/2016 עליזה לביא
ענת ברקו
נחמן שי
אורן אסף חזן
יעל גרמן
נורית קורן
דב חנין
מרדכי יוגב
איל בן-ראובן
יצחק וקנין
שרן השכל
יעל כהן פארן
יעקב מרגי
קסניה סבטלובה
אין מצטרפים לחוק
20 3068 הצעת חוק אומנה לילדים (תיקון - הגנה מפני עיקולים בחשבון הבנק), התשע"ו-2016 13/06/2016 קארין אלהרר
אלי אלאלוף
אין מצטרפים לחוק
20 3067 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - ביטול עסקה באמצעי ההתקשרות), התשע"ו-2016 13/06/2016 איתן כבל
דוד ביטן
יואל חסון
אין מצטרפים לחוק
20 3066 הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - הזכות להישכח), התשע"ו-2016 13/06/2016 אורי מקלב
עפר שלח
אין מצטרפים לחוק
20 3065 הצעת חוק שדה התעופה דב הוז (הוראות מיוחדות), התשע"ו-2016 13/06/2016 עמר בר-לב
קסניה סבטלובה
מיקי רוזנטל
מיכל בירן
זוהיר בהלול
עמיר פרץ
איציק שמולי
יצחק וקנין
יחיאל חיליק בר
איל בן-ראובן
יעל כהן פארן
רויטל סויד
בצלאל סמוטריץ
מכלוף מיקי זוהר
שולי מועלם-רפאלי
איתן כבל
אלי אלאלוף
מנואל טרכטנברג
יוסי יונה
מיקי לוי
יצחק הרצוג
נחמן שי
איילת נחמיאס ורבין
אין מצטרפים לחוק
20 3064 הצעת חוק חובת הודעה על אי-הגעת ילד לגן ילדים או למעון יום, התשע"ו-2016 13/06/2016 איילת נחמיאס ורבין
יפעת שאשא ביטון
יגאל  גואטה
אורי מקלב
מרדכי יוגב
טלי פלוסקוב
אין מצטרפים לחוק
20 3063 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - בדיקת תלות בידי רופא מומחה למבוטח מגיל 75), התשע"ו-2016 13/06/2016 איציק שמולי אין מצטרפים לחוק
20 3062 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הכרה בפגיעה מינית בעבודה כתאונת עבודה), התשע"ו-2016 13/06/2016 רויטל סויד
תמר זנדברג
דב חנין
זהבה גלאון
מירב  בן-ארי
נורית קורן
מיכל רוזין
קסניה סבטלובה
עליזה לביא
שלי יחימוביץ`
יעל גרמן
אין מצטרפים לחוק
20 3061 הצעת חוק להגנת חיית הבר (תיקון - החמרת ענישה), התשע"ו-2016 13/06/2016 יעל גרמן
אורן אסף חזן
ענת ברקו
נחמן שי
עליזה לביא
קסניה סבטלובה
נורית קורן
דב חנין
מרדכי יוגב
איל בן-ראובן
יצחק וקנין
שרן השכל
יעל כהן פארן
אין מצטרפים לחוק
20 3060 הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון - הנחה בארנונה לניצולי שואה), התשע""ו-2016 13/06/2016 משה גפני
אורי מקלב
דב חנין
מיכל בירן
טלי פלוסקוב
מיקי לוי
יעקב אשר
אין מצטרפים לחוק
20 3059 הצעת חוק הטבות לניצולי שואה (תיקון - ביטול ניכוי קצבה חודשית לפי הסכם עם גרמניה), התשע"ו-2016 13/06/2016 יואל רזבוזוב אין מצטרפים לחוק
 

נוסח המסמכים שבאתר הינו נוסח בלתי רשמי; מובהר, כי מדובר בנוסח הכפוף לשינויי עריכה ואשר עשויים ליפול בו שגיאות ושיבושים. הכנסת אינה אחראית לאיכות, לדיוק ולשלמות המסמך ולא תוטל עליה כל אחראיות בשל פרסום המסמך, הפצתו, שיבושים במסמך, טעויות, שינויים שנעשו על-ידי כל צד ג' וכיו"ב. עם השימוש במסמך הנך נוטל על עצמך את כל האחריות בעניינים אלה. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים ייחשב כנכון.


סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© 2016 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il