חקיקה חוקים בקריאה שניה ושלישית (נוסח לא רשמי)
 

חוקים בקריאה שניה ושלישית (נוסח לא רשמי)


דברי הסבר תפריט החקיקה
חוק מספר
מילה מכותר החוק
טווח תאריכים
מ:  עד:  
| מס' כנסת | מס' חוברת | שם החוק | מועד קבלת החוק | תקציר
19 549 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 157), התשע”ד–2014 07/07/2014
19 550 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 156), התשע”ד–2014 07/07/2014
19 529 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 155), התשע”ד–2014 07/07/2014
19 694 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס` 22), התשע”ד–2014 07/07/2014
19 543 חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון (תיקון מס` 4), התשע”ד–2014 07/07/2014
19 550 חוק איסור הפליה מחמת גיל (תיקוני חקיקה), התשע”ד–2014 07/07/2014
19 771 חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע”ד–2014 07/07/2014
19 880 חוק בתי המשפט (תיקון מס` 76), התשע”ד–2014 07/07/2014
19 535 חוק להחלפת המונח מעביד (תיקוני חקיקה), התשע”ד–2014 07/07/2014
19 540 חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס` 15), התשע”ד–2014 24/06/2014
19 541 חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס` 12), התשע”ד–2014 23/06/2014
19 770 חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס` 68), התשע”ד–2014 23/06/2014
19 851 חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס` 27), התשע”ד–2014 23/06/2014
19 536 חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן, התשע”ד–2014 23/06/2014
19 833 חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס` 44), התשע”ד–2014 23/06/2014
19 544 חוק זכויות החולה (תיקון מס` 6), התשע”ד–2014 09/06/2014
19 866 חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס` 19), התשע”ד–2014 09/06/2014
19 866 חוק הטבות לניצולי שואה (תיקון מס` 5), התשע”ד–2014 09/06/2014
19 531 חוק לתיקון פקודת המלט (מס` 2) (תיקון), התשע”ד–2014 09/06/2014
19 539 חוק חופשה שנתית (תיקון מס` 13), התשע”ד–2014 09/06/2014
19 545 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון מס` 3), התשע”ד–2014 09/06/2014
19 815 חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס` 17), התשע”ד–2014 09/06/2014
19 781 חוק עזרה משפטית בין מדינות (תיקון מס` 10), התשע”ד–2014 09/06/2014
19 852 חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס` 78), התשע”ד–2014 26/05/2014
19 864 חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס` 43), התשע”ד–2014 19/05/2014
19 538 חוק הכנסת (תיקון מס` 36), התשע”ד–2014 19/05/2014
 

נוסח המסמכים שבאתר הינו נוסח בלתי רשמי; מובהר, כי מדובר בנוסח הכפוף לשינויי עריכה ואשר עשויים ליפול בו שגיאות ושיבושים. הכנסת אינה אחראית לאיכות, לדיוק ולשלמות המסמך ולא תוטל עליה כל אחראיות בשל פרסום המסמך, הפצתו, שיבושים במסמך, טעויות, שינויים שנעשו על-ידי כל צד ג' וכיו"ב. עם השימוש במסמך הנך נוטל על עצמך את כל האחריות בעניינים אלה. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים ייחשב כנכון.


סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© 2014 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il