חקיקה חוקים בקריאה שניה ושלישית (נוסח לא רשמי)
 

חוקים בקריאה שניה ושלישית (נוסח לא רשמי)


דברי הסבר תפריט החקיקה
חוק מספר
מילה מכותר החוק
טווח תאריכים
מ:  עד:  
| מס' כנסת | מס' חוברת | שם החוק | מועד קבלת החוק | תקציר
19 542 חוק כלי היריה (תיקון מס` 17), התשע”ד–2014 22/07/2014
19 768 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס` 202), התשע”ד–2014 21/07/2014
19 552 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס` 110), התשע”ד–2014 21/07/2014
19 768 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס` 203), התשע”ד–2014 21/07/2014
19 541 חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס` 39), התשע”ד–2014 21/07/2014
19 504 חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס` 23), התשע”ד–2014 21/07/2014
19 846 חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (תיקון מס` 14), התשע”ד–2014 14/07/2014
19 757 חוק קרן לאזרחי ישראל, התשע”ד–2014 14/07/2014
19 620 חוק הגנת הצרכן (תיקון מס` 39), התשע”ד–2014 14/07/2014
19 549 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 157), התשע”ד–2014 07/07/2014
19 550 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 156), התשע”ד–2014 07/07/2014
19 529 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 155), התשע”ד–2014 07/07/2014
19 694 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס` 22), התשע”ד–2014 07/07/2014
19 543 חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון (תיקון מס` 4), התשע”ד–2014 07/07/2014
19 550 חוק איסור הפליה מחמת גיל (תיקוני חקיקה), התשע”ד–2014 07/07/2014
19 771 חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע”ד–2014 07/07/2014
19 880 חוק בתי המשפט (תיקון מס` 76), התשע”ד–2014 07/07/2014
19 535 חוק להחלפת המונח מעביד (תיקוני חקיקה), התשע”ד–2014 07/07/2014
19 540 חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס` 15), התשע”ד–2014 24/06/2014
19 541 חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס` 12), התשע”ד–2014 23/06/2014
19 770 חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס` 68), התשע”ד–2014 23/06/2014
19 851 חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס` 27), התשע”ד–2014 23/06/2014
19 536 חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן, התשע”ד–2014 23/06/2014
19 833 חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס` 44), התשע”ד–2014 23/06/2014
19 544 חוק זכויות החולה (תיקון מס` 6), התשע”ד–2014 09/06/2014
19 866 חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס` 19), התשע”ד–2014 09/06/2014
 

נוסח המסמכים שבאתר הינו נוסח בלתי רשמי; מובהר, כי מדובר בנוסח הכפוף לשינויי עריכה ואשר עשויים ליפול בו שגיאות ושיבושים. הכנסת אינה אחראית לאיכות, לדיוק ולשלמות המסמך ולא תוטל עליה כל אחראיות בשל פרסום המסמך, הפצתו, שיבושים במסמך, טעויות, שינויים שנעשו על-ידי כל צד ג' וכיו"ב. עם השימוש במסמך הנך נוטל על עצמך את כל האחריות בעניינים אלה. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים ייחשב כנכון.


סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© 2014 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il