חקיקה חוקים בקריאה שניה ושלישית (נוסח לא רשמי)
 

חוקים בקריאה שניה ושלישית (נוסח לא רשמי)


דברי הסבר תפריט החקיקה
חוק מספר
מילה מכותר החוק
טווח תאריכים
מ:  עד:  
| מס' כנסת | מס' חוברת | שם החוק | מועד קבלת החוק | תקציר
19 547 חוק המכר (דירות) (תיקון מס` 8), התשע”ד–2014 30/07/2014
19 560 חוק השמות (תיקון מס` 6), התשע”ד–2014 30/07/2014
19 556 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס` 111), התשע”ד–2014 30/07/2014
19 687 חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס` 13), התשע”ד–2014 30/07/2014
19 841 חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע”ד–2014 29/07/2014
19 771 חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה) (מס` 2), התשע”ד–2014 29/07/2014
19 541 חוק הגנת הצרכן (תיקון מס` 40), התשע”ד–2014 29/07/2014
19 656 חוק החברות (תיקון מס` 25), התשע”ד–2014 29/07/2014
19 567 חוק הממשלה (תיקון מס` 9), התשע”ד–2014 29/07/2014
19 541 חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס` 4), התשע”ד–2014 29/07/2014
19 535 חוק הגנת הצרכן (תיקון מס` 41), התשע”ד–2014 29/07/2014
19 869 חוק השידור הציבורי, התשע”ד–2014 29/07/2014
19 562 חוק שירות הביטחון הכללי (תיקון מס` 2), התשע”ד–2014 28/07/2014
19 635 חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע”ד–2014 28/07/2014
19 854 חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים (תיקון), התשע”ד–2014 28/07/2014
19 877 חוק התכנון והבנייה (תיקון מס` 102), התשע”ד–2014 28/07/2014
19 850 חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות) (תיקון מס` 5), התשע”ד–2014 28/07/2014
19 717 חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך, התשע”ד–2014 28/07/2014
19 879 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס` 13), התשע”ד–2014 28/07/2014
19 557 חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה (תיקון מס` 2), התשע”ד–2014 28/07/2014
19 554 חוק בתי המשפט (תיקון מס` 77), התשע”ד–2014 28/07/2014
19 551 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס` 5), התשע”ד–2014 28/07/2014
19 537 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 159), התשע”ד–2014 28/07/2014
19 558 חוק תשלומים לחיילים בשירות סדיר (הגנה על תשלומים), התשע”ד–2014 28/07/2014
19 555 חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס` 12), התשע”ד–2014 28/07/2014
19 554 חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס` 13), התשע”ד–2014 28/07/2014
 

נוסח המסמכים שבאתר הינו נוסח בלתי רשמי; מובהר, כי מדובר בנוסח הכפוף לשינויי עריכה ואשר עשויים ליפול בו שגיאות ושיבושים. הכנסת אינה אחראית לאיכות, לדיוק ולשלמות המסמך ולא תוטל עליה כל אחראיות בשל פרסום המסמך, הפצתו, שיבושים במסמך, טעויות, שינויים שנעשו על-ידי כל צד ג' וכיו"ב. עם השימוש במסמך הנך נוטל על עצמך את כל האחריות בעניינים אלה. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים ייחשב כנכון.


סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© 2014 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il