סדר יום למליאת הכנסת
 

סדר היום מתעדכן אוטומטית כל עשר דקות.
 
ישיבות ביום יום רביעי 01 יולי 2015
 מליאת הכנסת
 
  סדר היום: 
 
  
1. שאילתות דחופות
2. הצעת חוק למניעת התעמרות בעבודה, התשע"ה-2015
3. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי אבטלה לעצמאיים), התשע"ה-2015
4. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – דמי אבטלה לעצמאיים), התשע"ה-2015
5. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – ביטוח אבטלה לעובד עצמאי), התשע"ה-2015
6. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי אבטלה לעצמאיים), התשע"ה-2015
7. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי אבטלה לעובד עצמאי), התשע"ה-2015
8. הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון - הגברת השקיפות של דיוני הוועדה לפטורים ולמיזוגים), התשע"ה-2015
9. הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון - החרגת הכנסה מעבודה או ממשלח יד ממבחן ההכנסה), התשע"ה-2015
10. הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון - החרגת הכנסה מעבודה או ממשלח יד ממבחן ההכנסה), התשע"ה-2015
11. הצעת חוק העונשין (תיקון – פניה למוקד חירום והצלה בקריאת שווא לעזרה), התשע"ה–2015
12. הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון – הקמת מרכזי מיצוי זכויות), התשע"ה–2015
13. הצעת חוק חופש המידע (תיקון – קרן קיימת לישראל), התשע"ה–2015
14. הצעת חוק חופש המידע (תיקון – קרן קיימת לישראל), התשע"ה–2015
15. הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – איסור הפליה מחמת מקום מגורים), תשע"ה-2015
16. הצעה לסדר-היום בנושא: "הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא מונופול הגז"
17. הצעה לסדר-היום בנושא: "המשבר המתמשך בענף התיירות והקושי להתחרות עם החלופות שמעבר לים"
18. הצעה לסדר-היום בנושא: "ביטחונם של החקלאים המעבדים את השדות"
19. הצעה לסדר-היום בנושא: "מקומות ציבוריים שאינם מונגשים לבעלי מוגבלויות"
20. הצעה לסדר-היום בנושא: "סגירת שירותי מיון רפואי בקרית שמונה"
21. הצעה לסדר-היום בנושא: "יצירת מסגרת חוקית עבור התאגדות שוטרים"
22. הצעה לסדר-היום בנושא: "מאבק בחרם על תוצרת ישראלית ביו״ש, רמת הגולן ובקעת הירדן"
23. הצעה לסדר-היום בנושא: "יום המודעות והזכרון לפרשת ילדי תימן המזרח והבלקן"
24. הצעה לסדר-היום בנושא: "שינויים במדיניות הארנונה של הממשלה"
25. הצעה לסדר-היום בנושא: "חוק האזרחות חוק מנוגד לחוקים והאמנות הבנלאומיות"
26. הצעה לסדר-היום בנושא: "הצורך בהקמת ועדת חריגים בתאגידי מים וביוב"
27. הצעה לסדר-היום בנושא: "עשר שנים להתנתקות: הנבנו בתי כנסת תחת אלו שנהרסו? הנשמרה תכולתם והוכנסה לבתי הכנסת שנבנו?"
28. הצעה לסדר-היום בנושא: "הסתרת נשק בבתי הספר של אונר"א בעזה בזמן מבצע "צוק איתן"
29. הצעה לסדר-היום בנושא: "מפעל ההזנה כמנוף לתעסוקת נשים"
30. הצעה לסדר-היום בנושא: "מסגרת החינוך המיוחד והמשולב"
31. הצעה לסדר-היום בנושא: "מחירי הנסיעה במנהרות הכרמל"
32. הצעה לסדר-היום בנושא: "הקמת בית חולים באיזור המשולש"
33. אספקת שירותי בריאות נוספים
34. שינוי תקנות אריזה וסימון ביצים
35. חדר-מיון קדמי בקרית-שמונה
36. פריסת יחידות-הטראומה בפריפריה
37. החזרת הקריטריון של ותק בנישואים
38. ביטוח נגד הבולענים בים-המלח
39. מטרדי-ריחות בקרית-ביאליק
40. הדרת-נשים בטקס של משרד-הביטחון
41. מחסור בפקחי-טיסה
 


נוסח המסמכים שבאתר הינו נוסח בלתי רשמי; מובהר, כי מדובר בנוסח הכפוף לשינויי עריכה ואשר עשויים ליפול בו שגיאות ושיבושים. הכנסת אינה אחראית לאיכות, לדיוק ולשלמות המסמך ולא תוטל עליה כל אחראיות בשל פרסום המסמך, הפצתו, שיבושים במסמך, טעויות, שינויים שנעשו על-ידי כל צד ג' וכיו"ב. עם השימוש במסמך הנך נוטל על עצמך את כל האחריות בעניינים אלה. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים ייחשב כנכון.


סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© 2015 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il