מה חדש
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בזמן האחרון
 
סיכום פעילות ה-מממ לשנת 2015 בערבית
 
השפעת הסכם מכסות פטורות ממכס לקראת חג...
 
תשלומי הורים במערכת החינוך...
 
הכשרות מקצועיות ותקני דיור למתנדבי...
 
שהיית מסתננים בשכונות דרום תל-אביב...
 
הצעת חוק התקנים )תיקון-מעבדה מוסמכת...
 
סיוע במגורים בשכירות ובדיור ציבורי...
 
תקן ישראלי למוצרי האכלה לפעוטות...
 
מדיניות ממשלתית בנושא התייעלות אנרגטית...
 
תיאור וניתוח תקופת ימי אשראי בישראל...
 
הצגת מידע בשפה הערבית באתרי האינטרנט של...
סוגיות נבחרות בתחומי עיסוקן של ועדות הכנסת - מסמך מבוא לכנסת ה-20
על סדר יום הציבורי
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בנושאים שבכותרות
 
סיוע במגורים בשכירות ובדיור ציבורי למשפחות ולזוגות צעירים
 
המחסור בפנימיות יום במגזר הערבי
 
יישום חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי
 
התמורות בדיור הציבורי בישראל 2011-1998

מסמכי הממ״מ בתרגום לערבית


RSS
לקבלת המסמכים החדשים ב-RSS

סמל המדינה - מנורה ועלי זית
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: mmm@knesset.gov.il
© 2015 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור