מה חדש
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בזמן האחרון
 
סיכום פעילות ה-מממ לשנת 2015 בערבית
 
תשלומי הורים במערכת החינוך...
 
שהיית מסתננים בשכונות דרום תל-אביב...
 
תקן ישראלי למוצרי האכלה לפעוטות...
 
מדיניות ממשלתית בנושא התייעלות אנרגטית...
 
תיאור וניתוח תקופת ימי אשראי בישראל...
 
הצגת מידע בשפה הערבית באתרי האינטרנט של...
 
פרויקט קו רציף (שילובים) תמונת מצב...
 
נתונים על ההוצאה החברתית הציבורית על...
 
הטבות ממשלתיות בדיור ליוצאי צבא ולמשרתי...
 
הימורים והתמכרות להימורים בקרב בני נוער...
סוגיות נבחרות בתחומי עיסוקן של ועדות הכנסת - מסמך מבוא לכנסת ה-20
על סדר יום הציבורי
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בנושאים שבכותרות
 
חזקת גיל הרך
 
הסדרים לאיזון עבודה – חיים אישיים במדינות שונות

מסמכי הממ״מ בתרגום לערבית


RSS
לקבלת המסמכים החדשים ב-RSS

סמל המדינה - מנורה ועלי זית
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: mmm@knesset.gov.il
© 2015 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור