מה חדש
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בזמן האחרון
 
סיכום פעילות ה-מממ לשנת 2015 בערבית
 
רגולציה של תחום הרכבות – סקירה משווה...
 
הערכת הכנסות המדינה מאי הכרה בהוצאות...
 
תיאור וניתוח תקופת ימי אשראי בישראל...
 
הצגת מידע בשפה הערבית באתרי האינטרנט של...
 
הטבות ממשלתיות בדיור ליוצאי צבא ולמשרתי...
 
נתונים על הקצאת סל שעות הטיפוח במערכת...
 
צרכים ומענים לציבור העולים הקשישים...
 
נתונים על תעסוקת חרדים...
 
נתונים על לשכת הפרסום הממשלתית (לפ”מ)...
 
תחושת הביטחון האנושי של נשים בישראל...
סוגיות נבחרות בתחומי עיסוקן של ועדות הכנסת - מסמך מבוא לכנסת ה-20
על סדר יום הציבורי
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בנושאים שבכותרות
 
הצגת מידע בשפה הערבית באתרי האינטרנט של משרדי הממשלה
 
נתונים על לשכת הפרסום הממשלתית (לפ”מ)
 
מעמדן ותנאי העסקתן של מטפלות במעונות יום ובמשפחתונים
 
תחבורה ציבורית עבור האוכלוסייה הערבית – תמונת מצב בכמה יישובים
 
השקעה של גופים ממשלתיים בקשר עם הציבור הערבי
 
יתרונות וחסרונות באימוץ תקציב דו-שנתי – מעודכן

מסמכי הממ״מ בתרגום לערבית


RSS
לקבלת המסמכים החדשים ב-RSS

סמל המדינה - מנורה ועלי זית
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: mmm@knesset.gov.il
© 2015 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור