מה חדש
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בזמן האחרון
 
סיכום פעילות ה-מממ לשנת 2015 בערבית
 
התאגדות ושביתת שוטרים – בדיקה משווה...
 
בלימת הקטל בדרכים - דין וחשבון מסכם של...
 
מעונות-יום שיקומיים ...
 
תעסוקה בקרב נשים ערביות...
 
הכנסת תרופות וטכנולוגיות בתחום בריאות...
 
השפעת הסכם מכסות פטורות ממכס לקראת חג...
 
הקונסרבטוריונים ומקומם בחינוך המוזיקלי...
 
תקצוב החזקת חניכי הפנימיות...
 
פשיעה חקלאית בישראל – נתונים ופעולות...
 
הכשרות מקצועיות ותקני דיור למתנדבי...
סוגיות נבחרות בתחומי עיסוקן של ועדות הכנסת - מסמך מבוא לכנסת ה-20
על סדר יום הציבורי
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בנושאים שבכותרות
 
תעסוקה בקרב נשים ערביות
 
תנאי הכליאה של האסירים הביטחוניים במתקני הכליאה של שב”ס
 
הפעלת מכונות מזל אלקטרוניות (”חיש גד אלקטרוני”) על ידי מפעל הפיס
 
מעמדן ותנאי העסקתן של מטפלות במעונות יום ובמשפחתונים
 
תיאור וניתוח השינויים בתקציב המדינה
 
לימודי הליבה במוסדות הפטור בחינוך החרדי

מסמכי הממ״מ בתרגום לערבית


RSS
לקבלת המסמכים החדשים ב-RSS

סמל המדינה - מנורה ועלי זית
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: mmm@knesset.gov.il
© 2015 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור