תמונה של מיכאל בן-ארי מיכאל בן-ארי תמונת רקע של הכנסת
 
קישוט
פרטים אישיים

תאריך לידה:כ"ד תשרי תשכ"ד, 12/10/1963
מקום לידה:ישראל

השכלה

- תואר ראשון בחינוך
- תואר שני בתלמוד - בר אילן
- תואר שלישי - לימודי א”י וארכיאולוגיה

שירות צבאי

- שרות במסגרת ישיבת הסדר 18.04.82-17.04.86
- מילואים עד פברואר 2002
- בעקבות פציעה בשרות המילואים האחרון שוחרר מצה”ל

מקצוע

חינוךכהונה בכנסת
כנסת 1824.2.2009 - 5.2.2013

תפקידים בוועדות
כנסת 18חבר בוועדת החוקה, חוק ומשפט
 חבר בוועדה משותפת להצעת חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל) (עריכת משאל עם)
 חבר בוועדה משותפת לחוק נתוני אשראי, התשס"ב-2002
 חבר בוועדה משותפת לעניין הכרזה על שעת חירום
 חבר בוועדת משנה לצורך בדיקת קבלת תרומות על ידי גופים ישראליים מגופים בחו"ל
 ממלא מקום בוועדת החוץ והביטחון

תפקידים בשדולות
כנסת 18יושב-ראש השדולה למען נפגעי תופעת המסתננים הבלתי-חוקיים
 יושב-ראש השדולה לקביעת יום ראול ולנברג וחסידי אומות העולם ביום הולדתו של ראול ולנברג (4 באוגוסט)

סיעות
כנסת 18סיעת איחוד לאומי, עוצמה לישראל

פעילות ציבורית ומידע נוסף

- מייסד ויו”ר הקמת עזרה לאסירים לאומיים (תשמ”ד)
- הקמת ישיבת הרעיון היהודי (תשמ”ז)
- מייסד ומפעיל ”המדרשה לידע המקדש” (תשמ”ט)
- הקמת מכון ”מורשת הר הבית” להסברה ותודעת הר הבית והמקדש (תשנ”ה)
- חבר הנהלת המטה המשותף נגד הגרוש מגוש קטיף וצפון השומרון
- פעיל ב”חומש תחילה” למען השבת ישובי צפון השומרון וגוש קטיף

פרסומים
 
  -  מאמר בתחומין ט”ז: ”מנין הגיעו מים למקדש?” (1996) 
  -  קדשת הר הבית - תמורות בראי חכמי ההלכה (1999) 
  -  מאמר בחידושים בחקר ירושלים ט`: ”החיל - רצועת הביטחון של המקדש” (2003) 
  -  מאמר בחידושים בחקר ירושלים י`: לשכת הגזית ומושב הסנהדרין” (2004) 
  -  מאמר בחידושים בחקר ירושלים י”ג: ”לשכת הגולה ומתקני המים והניקוז בעזרה” (2007) 
  -  תחומי הקדשה בהר הבית (2007) 
  -  מאמר בחידושים בחקר ירושלים י”ד: ”זיכרון המקדש: בין יבנה ללוד ובין רצוי למצוי” (2008) 
  -  שמחת בית השואבה : התהוותו של מנהג, חידושים בחקר ירושלים ט”ו (תשע) (2009) 
  -  ”ירושלים סיפורו של געגוע” - בתוך ספר זיכרון ”יאיר לעולם” (2009) 
  -  ערגונות לארץ חמדה, לקט מקורות, אמרות ואגרות לט”ו בשבט תשע”א (2010) 

** פרטיהם האישיים של חברי הכנסת ותמונותיהם נמסרו למערכת האתר על ידי חברי הכנסת או מטעמם.

סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© 2016 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il