תמונה של ישראל אייכלר ישראל אייכלר תמונת רקע של הכנסת
 
קישוט
פרטים אישיים

תאריך לידה:27/03/1955
מקום לידה:ירושלים
מקום מגורים:ירושלים
מצב משפחתי:נשוי
מספר ילדים:14

השכלה

- בוגר מוסדות בעלזא
- בוגר כולל להוראה ”מחזיקי הדת”

יצירת קשר

טלפון בכנסת:02-6408475
פקס:02-6408475
דואר אלקטרוני:ieichler@knesset.gov.il

מקצוע

סופר ועיתונאי

שפות

אנגלית, ערבית, יידיש



כהונה בכנסת
כנסת 1617.2.2003 - 23.2.2005 (תקופת כהונה חלקית)
כנסת 186.2.2011 - 5.2.2013 (תקופת כהונה חלקית)
כנסת 195.2.2013 - 31.3.2015
כנסת 2031.3.2015

תפקידים בוועדות
כנסת 16יושב-ראש ועדה מיוחדת לפניות הציבור
 ממלא מקום בוועדת הכספים
כנסת 18חבר בוועדת הכנסת
 חבר בוועדת הכלכלה
 חבר בוועדת החינוך, התרבות והספורט
 חבר בוועדת חקירה פרלמנטרית בנושא קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי
 חבר בוועדה משותפת של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות וועדת הכנסת לעניין הצ"ח שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון - נציג אוכלוסיה ערבית בוועדה המייעצת), התש"ע-2009
כנסת 19חבר בוועדת הפנים והגנת הסביבה
 חבר בוועדה מיוחדת לפניות הציבור
 ממלא מקום בוועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי
כנסת 20יושב-ראש ועדה מיוחדת לפניות הציבור*
 חבר בוועדת הכנסת*
 חבר בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות*
 חבר בוועדה למינוי דיינים*
 חבר בוועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי (תיקון), התשע"ה-2015 *
 חבר בוועדת משנה לעניין מעמד הקשיש*
 חבר בוועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה*
 חבר בוועדת המשנה לעניין ציר עוקף חוסן*
 ממלא מקום בוועדת החוץ והביטחון*
 חבר בוועדה מסדרת
 חבר בוועדה מיוחדת לפניות הציבור

הצעות חוק פרטיות בכנסת ה-20
 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (משך זמן חניה בחניון שגבה דמי חניה כוללים בעד יום), התשע"ו-2016
 הצעת חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) (תיקון - העברת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לאחריות משרד ראש הממשלה), התשע"ו-2016
 הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - איסור התניה בחוזה על פתיחת עסק או מתן שירות), התשע"ו-2016
 הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - איסור פרסום שמו של נפגע), התשע"ו-2016
 הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון - הפרדת רשויות)
    לכל הצעות החוק של חבר הכנסת ישראל אייכלר

תפקידים בשדולות
כנסת 20חבר בשדולה לפיקוח על דיור מוגן והגנה על קשישים*
 חבר בשדולת בתי כנסת*

תפקידים אחרים
כנסת 18יושב-ראש סיעת יהדות התורה
כנסת 19חבר משלחת הכנסת ליחסים עם הפרלמנט אירופה
 ראש קבוצת הידידות הפרלמנטרית ישראל-בלגיה
כנסת 20ראש קבוצת הידידות הפרלמנטרית ישראל-הונגריה*

סיעות
כנסת 16סיעת יהדות התורה, אגודת ישראל
כנסת 18סיעת יהדות התורה
כנסת 19סיעת יהדות התורה
כנסת 20סיעת יהדות התורה

*תפקידים נוכחיים

פעילות ציבורית ומידע נוסף

- 1980 – עורך שבועון ”המחנה החרדי”
- 1996 – יו”ר המרכז להסברה יהודית
- מרצה ליהדות

פרסומים
 
  -  שבועון ”המחנה החרדי” – ”השקפה יהודית” – מאמר שבועי 
  -  ספר ”כמלאך הניצב” 
  -  קונטרסים וחוברות בהשקפה יהודית 
  -  סיפורים ומאמרי פובליציסטיקה 

** פרטיהם האישיים של חברי הכנסת ותמונותיהם נמסרו למערכת האתר על ידי חברי הכנסת או מטעמם.

סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© 2016 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il