תמונה של ישראל אייכלר ישראל אייכלר תמונת רקע של הכנסת
 
קישוט
פרטים אישיים

תאריך לידה:27/03/1955
מקום לידה:ירושלים
מקום מגורים:ירושלים
מצב משפחתי:נשוי
מספר ילדים:14

השכלה

- בוגר מוסדות בעלזא
- בוגר כולל להוראה ”מחזיקי הדת”

יצירת קשר

טלפון בכנסת:02-6408475
פקס:02-6408475
דואר אלקטרוני:ieichler@knesset.gov.il

מקצוע

סופר ועיתונאי

שפות

אנגלית, ערבית, יידישכהונה בכנסת
כנסת 1617.2.2003 - 23.2.2005 (תקופת כהונה חלקית)
כנסת 186.2.2011 - 5.2.2013 (תקופת כהונה חלקית)
כנסת 195.2.2013 - 31.3.2015
כנסת 2031.3.2015

תפקידים בוועדות
כנסת 16יושב-ראש ועדה מיוחדת לפניות הציבור
 ממלא-מקום בוועדת הכספים
כנסת 18חבר בוועדת הכנסת
 חבר בוועדת הכלכלה
 חבר בוועדת החינוך, התרבות והספורט
 חבר בוועדת חקירה פרלמנטרית בנושא קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי
 חבר בוועדה משותפת של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות וועדת הכנסת לעניין הצ"ח שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון - נציג אוכלוסיה ערבית בוועדה המייעצת), התש"ע-2009
כנסת 19חבר בוועדת הפנים והגנת הסביבה
 חבר בוועדה מיוחדת לפניות הציבור
 ממלא-מקום בוועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי
כנסת 20יושב-ראש ועדה מיוחדת לפניות הציבור*
 חבר בוועדת הכנסת*
 חבר בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות*
 חבר בוועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי (תיקון), התשע"ה-2015 *
 חבר בוועדת משנה לעניין מעמד הקשיש*
 חבר בוהוועדה המיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה*
 ממלא-מקום בוועדת החוץ והביטחון*
 חבר בוועדה מסדרת
 חבר בוועדה מיוחדת לפניות הציבור

הצעות חוק פרטיות בכנסת ה-20
 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור על נקיבת מחיר שלא ניתן לשלמו במעות שבמחזור), התשע"ו-2016
 הצעת חוק הגבלת סמכויות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016
 הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - בוררות חובה בתובענה כספית), התשע"ו-2016
 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - התניית היתר בהתקנת מקומות חניה), התשע"ו-2016
 הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - תקצוב מוסדות פטורים), התשע"ו-2016
    לכל הצעות החוק של חבר הכנסת ישראל אייכלר

תפקידים אחרים
כנסת 18יושב-ראש סיעת יהדות התורה
כנסת 19חבר משלחת הכנסת ליחסים עם הפרלמנט אירופה
 ראש קבוצת הידידות הפרלמנטרית ישראל-בלגיה
כנסת 20ראש קבוצת הידידות הפרלמנטרית ישראל-הונגריה*

סיעות
כנסת 16סיעת יהדות התורה, אגודת ישראל
כנסת 18סיעת יהדות התורה
כנסת 19סיעת יהדות התורה
כנסת 20סיעת יהדות התורה

*תפקידים נוכחיים

פעילות ציבורית ומידע נוסף

- 1980 – עורך שבועון ”המחנה החרדי”
- 1996 – יו”ר המרכז להסברה יהודית
- מרצה ליהדות

פרסומים
 
  -  שבועון ”המחנה החרדי” – ”השקפה יהודית” – מאמר שבועי 
  -  ספר ”כמלאך הניצב” 
  -  קונטרסים וחוברות בהשקפה יהודית 
  -  סיפורים ומאמרי פובליציסטיקה 

** פרטיהם האישיים של חברי הכנסת ותמונותיהם נמסרו למערכת האתר על ידי חברי הכנסת או מטעמם.

סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© 2016 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il