תמונה של נסים זאב נסים זאב תמונת רקע של הכנסת
 
קישוט
פרטים אישיים

תאריך לידה:ח' אלול תשי"א, 09/09/1951
מקום לידה:ישראל

השכלה

ישיבה גבוהה 11 שנים, סמיכות לרבנות

מקצוע

רב, שוחט, מוהל וחזן

שפות

אנגלית, ערבית

הערות

- ר”מ בכולל ארם-צובא של קהילת יוצאי סוריה במכסיקו


כהונה בכנסת
כנסת 157.6.1999 - 17.2.2003
כנסת 1617.2.2003 - 17.4.2006
כנסת 1717.4.2006 - 24.2.2009
כנסת 1824.2.2009 - 5.2.2013
כנסת 195.2.2013 - 31.3.2015

תפקידים בוועדות
כנסת 15חבר בוועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת יישומו ומימונו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי
 חבר בוועדת חקירה פרלמנטרית בענין המצוקה הכספית המתמשכת של הרשויות המקומיות
 חבר בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות
 חבר בוועדת החוץ והביטחון
 חבר בוועדת החוקה, חוק ומשפט
 חבר בוועדת המדע והטכנולוגיה
 חבר בוועדת חקירה פרלמנטרית בנושא איתור והשבת נכסים של נספי השואה
 חבר בוועדת הפנים ואיכות הסביבה
 חבר בוועדה משותפת לחוק חופש המידע
כנסת 16חבר בוועדה משותפת לחוק נתוני אשראי, התשס"ב-2002
 חבר בוועדת חקירה פרלמנטרית בנושא איתור והשבת נכסים של נספי השואה
 חבר בוועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
 חבר בוועדת החוקה, חוק ומשפט
 חבר בוועדת המדע והטכנולוגיה
 חבר בוועדת המשנה לאיתור והשבת נכסים של נספי השואה
 חבר בוועדת חקירה פרלמנטרית בנושא: גילוי השחיתות בממשל במדינת ישראל
כנסת 17חבר בוועדת הפנים והגנת הסביבה
 יושב-ראש ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
 חבר בוועדת הכנסת
 חבר בוועדת החוקה, חוק ומשפט
 חבר בוועדת חקירה פרלמנטרית בעניין האזנות סתר
 ממלא מקום בוועדת החוץ והביטחון
כנסת 18חבר בוועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
 ממלא מקום בוועדת החינוך, התרבות והספורט
 חבר בוועדת הכנסת
 חבר בוועדת החוץ והביטחון
 חבר בוועדת החינוך, התרבות והספורט
 חבר בוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
 חבר בוועדת משנה למאבק בסחר בנשים
 ממלא מקום בוועדת החוקה, חוק ומשפט
כנסת 19חבר בוועדת החוץ והביטחון
 חבר בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
 ממלא מקום בוועדת החוץ והביטחון

תפקידים בשדולות
כנסת 17יושב-ראש השדולה למען יהדות ישראל ואתיקה גלובלית
 חבר בשדולה לצמצום הפערים החברתיים
 חבר בשדולה החברתית
כנסת 18יושב-ראש השדולה למען יהדות ישראל ואתיקה גלובלית
 חבר בשדולה למניעת הגירה בלתי חוקית לישראל ולהסדרתה
 חבר בשדולה למען נפגעי תופעת המסתננים הבלתי-חוקיים
כנסת 19יושב-ראש השדולה למאבק בדה-לגיטימציה של מדינת ישראל
 חבר בשדולה לחיזוק הקשר עם העם היהודי

תפקידים אחרים
כנסת 19חבר משלחת הכנסת ליחסים עם פרלמנט אירופה
 ראש קבוצת הידידות הפרלמנטרית ישראל–שוויץ

סיעות
כנסת 15סיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה – תנועת ש”ס
כנסת 16סיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה – תנועת ש”ס
כנסת 17סיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה – תנועת ש”ס
כנסת 18סיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה – תנועת ש”ס
כנסת 19סיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה – תנועת ש”ס

פעילות ציבורית ומידע נוסף

- רב בתפוצות – 1974–1982
- מרכז עדת הספרדים בניו-יורק
- ר”מ בכולל ארם-צובא של קהילת יוצאי סוריה במכסיקו
- מייסד ויו”ר התאחדות הספרדים שומרי תורה, תנועת ש”ס - רב בתפוצות, 1974–1982
- מרכז עדת הספרדים בניו-יורק
- ר”מ בכולל ארם-צובא של קהילת יוצאי סוריה במקסיקו
- מייסד ויושב-ראש התאחדות הספרדים שומרי תורה, תנועת ש”ס – 1983
- סגן ראש עיריית ירושלים, 1983–1998
- מייסד בית-הספר לבנות ”נוות ישראל” ובית-ספר תיכון וסמינר למורות בירושלים
1983.
- סגן ראש עיריית ירושלים, 1983 - 1998.
- מייסד בית הספר לבנות ”נוות ישראל” ובית הספר תיכון וסמינר למורות בירושלים.

** פרטיהם האישיים של חברי הכנסת ותמונותיהם נמסרו למערכת האתר על ידי חברי הכנסת או מטעמם.

סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© 2016 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il