הפצת מידע אוטומטי
 


במטרה לייעל את השירות שנותן אתר הכנסת לאזרח, ניתנת האפשרות לקבל מידע נבחר מתוך האתר בצורה אוטומטית דרך RSS.
האתר מזמין את הציבור המעונין במידע להתחבר לשירות.ב - RSS:

1 סדר יום יומי של מליאת הכנסת
2 סדרי יום יומיים של ועדות הכנסת
3 הצעות חוק פרטיות
4 הצבעות
5 מסמכים אחרונים של המרכז מחקר ומידע
6 היום לפני...
7 פרוטוקולי הוועדות האחרונים
8 פרוטוקולי המליאה מחולק לקבצים
9 פרוטוקולי המליאה - שלם

RSS: ראשי תיבות של Really Simple Syndication או Rich Site Summary או RDF Site Summary

RSS הוא תקן להפצת תכנים של אתרי אינטרנט ברשת בדרך הניתנת להבנה על-ידי המשתמש הפשוט ועל-ידי מערכות ממוחשבות.
באמצעות RSS יכולים אתרים להפיץ לגולשים מידע על בסיס עניין, תאריך או מילת מפתח.
המידע בדרך כלל מגיע כתמצית החומרים המלווה בקישורים למידע המלא באתר המפיץ.
יתרון ה-RSS למשתמש הוא שבמקום להיכנס למספר רב של אתרים מדי יום ולעבור על כל המידע, ניתן לקבל בצורה אוטומטית את כל העדכונים באמצעות תוכנות לקריאה (RSS feed readers) שניתן להורידן ללא תשלום מהרשת.

הצטרפות לשרות RSS    הורדת תוכנת RSS


סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© 2016 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il
 

 מנויים חדשים


 חזרה לאתר הכנסת