ממשלות ישראל
 

שרים לפי משרדי ממשלה

  ראשי ממשלות
  משרד האוצר
  משרד הביטחון
  משרד הבינוי והשיכון
  משרד הבריאות
  משרד הדתות
  משרד ההסברה
  משרד החוץ
  משרד החינוך והתרבות
  משרד החקלאות
  משרד הכלכלה והתכנון
  משרד המדע
  משרד המסחר והתעשייה
      משרד המשטרה (ביטחון פנים)
  משרד המשפטים
  משרד העבודה והרווחה
  משרד העלייה והקליטה
  משרד הפנים
  משרד התחבורה
  משרד התיירות
  משרד התקשורת
  משרד התשתיות הלאומיות
  משרד לאזרחים ותיקים
  משרד לאיכות הסביבה
  משרד לענייני ירושלים
  שרים בלי תיק

סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© 2016 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il