ממשלות ישראל
 

הממשלות מאז קום המדינה

מועצת המדינה הזמנית
    הממשלה הזמנית   (14.5.1948 - 10.3.1949)
הכנסת הראשונה
    הממשלה ה-1   (10.3.1949 - 1.11.1950)
    הממשלה ה-2   (1.11.1950 - 8.10.1951)
הכנסת השנייה
    הממשלה ה-3   (8.10.1951 - 24.12.1952)
    הממשלה ה-4   (24.12.1952 - 26.1.1954)
    הממשלה ה-5   (26.1.1954 - 29.6.1955)
    הממשלה ה-6   (29.6.1955 - 3.11.1955)
הכנסת השלישית
    הממשלה ה-7   (3.11.1955 - 7.1.1958)
    הממשלה ה-8   (7.1.1958 - 17.12.1959)
הכנסת הרביעית
    הממשלה ה-9   (17.12.1959 - 2.11.1961)
הכנסת החמישית
    הממשלה ה-10   (2.11.1961 - 26.6.1963)
    הממשלה ה-11   (26.6.1963 - 22.12.1964)
    הממשלה ה-12   (22.12.1964 - 12.1.1966)
הכנסת השישית
    הממשלה ה-13   (12.1.1966 - 17.3.1969)
    הממשלה ה-14   (17.3.1969 - 15.12.1969)
הכנסת השביעית
    הממשלה ה-15   (15.12.1969 - 10.3.1974)
הכנסת השמינית
    הממשלה ה-16   (10.3.1974 - 3.6.1974)
    הממשלה ה-17   (3.6.1974 - 20.6.1977)
הכנסת התשיעית
    הממשלה ה-18   (20.6.1977 - 5.8.1981)
הכנסת העשירית
    הממשלה ה-19   (5.8.1981 - 10.10.1983)
    הממשלה ה-20   (10.10.1983 - 13.9.1984)
הכנסת האחת-עשרה
    הממשלה ה-21   (13.9.1984 - 20.10.1986)
    הממשלה ה-22   (20.10.1986 - 22.12.1988)
הכנסת השתים-עשרה
    הממשלה ה-23   (22.12.1988 - 11.6.1990)
    הממשלה ה-24   (11.6.1990 - 13.7.1992)
הכנסת השלוש-עשרה
    הממשלה ה-25   (13.7.1992 - 22.11.1995)
    הממשלה ה-26   (22.11.1995 - 18.6.1996)
הכנסת הארבע-עשרה
    הממשלה ה-27   (18.6.1996 - 6.7.1999)
הכנסת החמש-עשרה
    הממשלה ה-28   (6.7.1999 - 7.3.2001)
    הממשלה ה-29   (7.3.2001 - 28.2.2003)
הכנסת השש-עשרה
    הממשלה ה-30   (28.2.2003 - 4.5.2006)
הכנסת השבע-עשרה
    הממשלה ה-31   (4.5.2006 - 31.3.2009)
הכנסת השמונה-עשרה
    הממשלה ה-32   (31.3.2009 - 18.3.2013)
הכנסת התשע-עשרה
    הממשלה ה-33   (18.3.2013 - 14.5.2015)
הכנסת העשרים
    הממשלה ה-34   (החלה מה - 14.5.2015)

סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© 2016 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il