ממשלות ישראל
 

חברים בממשלה ה - 2

1/11/1950 - 8/10/1951
בכנסת הראשונה


ראש ממשלה דוד בן-גוריון
שר האוצר אליעזר קפלן
שר הביטחון דוד בן-גוריון
שר הבריאות חיים משה שפירא
שר הדתות ולנפגעי מלחמה יהודה לייב מימון
שר החוץ משה שרת
שר החינוך והתרבות דוד רמז (עד ה - 19.5.1951 - נפטר)
שר החקלאות פנחס לבון
שר המסחר והתעשייה יעקב גרי (לא חבר כנסת)
שר המשטרה בכור שלום שטרית
שר המשפטים פנחס רוזן
שר הסעד יצחק מאיר לוין
שרת העבודה והביטוח העממי גולדה מאיר
שר העלייה חיים משה שפירא
שר הפנים חיים משה שפירא
שר התחבורה דב יוסף
   סגן שר התחבורה     ראובן שרי (מה - 2.4.1951)


הערות:
שר שנפטר או התפטר ראש הממשלה ממלא את מקומו אלא אם מונה ממלא מקום אחר.סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© 2016 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il
 


5.11.50 שרי הממשלה השנייה אצל נשיא המדינה. משמאל לימין: זאב שרף (מזכיר הממשלה), יעקב מאיר גרי, בכור שטרית, פנחס לבון, דב יוסף, דוד רמז, הנשיא חיים ויצמן, דוד בן-גוריון, הרב מימון, פנחס רוזן, חיים משה שפירא, הרב לוין