ממשלות ישראל
 

חברים בממשלה ה - 2

1/11/1950 - 8/10/1951
בכנסת הראשונה


ראש ממשלה דוד בן-גוריון
שר האוצר אליעזר קפלן
שר הביטחון דוד בן-גוריון
שר הבריאות חיים-משה שפירא
שר הדתות ולנפגעי מלחמה יהודה לייב מימון
שר החוץ משה שרת
שר החינוך והתרבות דוד רמז (עד ה - 19.5.1951 - נפטר)
שר החקלאות פנחס לבון
שר המסחר והתעשייה יעקב גרי (לא חבר כנסת)
שר המשטרה בכור-שלום שטרית
שר המשפטים פנחס רוזן
שר הסעד יצחק-מאיר לוין
שרת העבודה והביטוח העממי גולדה מאיר
שר העלייה חיים-משה שפירא
שר הפנים חיים-משה שפירא
שר התחבורה דב יוסף
   סגן שר התחבורה     ראובן שרי (מה - 2.4.1951)


הערות:
שר שנפטר או התפטר ראש הממשלה ממלא את מקומו אלא אם מונה ממלא מקום אחר.סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© 2014 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il
 


5.11.50 שרי הממשלה השנייה אצל נשיא המדינה. משמאל לימין: זאב שרף (מזכיר הממשלה), יעקב מאיר גרי, בכור שטרית, פנחס לבון, דב יוסף, דוד רמז, הנשיא חיים ויצמן, דוד בן-גוריון, הרב מימון, פנחס רוזן, חיים משה שפירא, הרב לוין