כל ממשלות ישראל
 

הממשלות מאז קום המדינה
ממשלה נוכחית
 
הממשלה הזמנית
הממשלה ה-1
הממשלה ה-2
הממשלה ה-3
הממשלה ה-4
הממשלה ה-5
הממשלה ה-6
הממשלה ה-7
הממשלה ה-8
הממשלה ה-9
הממשלה ה-10
הממשלה ה-11
הממשלה ה-12
הממשלה ה-13
הממשלה ה-14
הממשלה ה-15
הממשלה ה-16
הממשלה ה-17
הממשלה ה-18
הממשלה ה-19
הממשלה ה-20
הממשלה ה-21
הממשלה ה-22
הממשלה ה-23
הממשלה ה-24
הממשלה ה-25
הממשלה ה-26
הממשלה ה-27
הממשלה ה-28
הממשלה ה-29
הממשלה ה-30
הממשלה ה-31
הממשלה ה-32
הכנסת התשע-עשרה: הממשלה ה-33   -   הרכב נוכחי

הממשלה ה-33   -   הרכב נוכחי לממשלה ה-33 - מתחילתה
ז' ניסן תשע"ג, (18/3/2013)   הסכמים קואליציוניים קווי יסוד

שרים סיעה**
ראש ממשלה בנימין נתניהו מ-18/03/2013 הליכוד
שר הביטחון משה יעלון מ-18/03/2013 הליכוד
שר הבינוי אורי יהודה אריאל מ-18/03/2013 הבית היהודי בראשות נפתלי בנט
שר החוץ אביגדור ליברמן מ-11/11/2013 ישראל ביתנו
שר החקלאות ופיתוח הכפר יאיר שמיר מ-18/03/2013
שר הכלכלה נפתלי בנט מ-18/03/2013 הבית היהודי בראשות נפתלי בנט
שר המופקד על יחסים בינלאומיים יובל שטייניץ מ-18/03/2013 הליכוד
שרת העלייה והקליטה סופה לנדבר מ-18/03/2013 ישראל ביתנו
שר הפנים גלעד ארדן מ-05/11/2014 הליכוד
שר התחבורה והבטיחות בדרכים ישראל כץ מ-18/03/2013 הליכוד
שר התיירות עוזי לנדאו מ-18/03/2013
שר התקשורת בנימין נתניהו מ-05/11/2014 הליכוד
שרת התרבות והספורט לימור לבנת מ-18/03/2013
שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים סילבן שלום מ-18/03/2013 הליכוד
השר לביטחון פנים יצחק אהרונוביץ מ-18/03/2013
השר לירושלים והתפוצות נפתלי בנט מ-29/04/2013 הבית היהודי בראשות נפתלי בנט
השר לנושאים אסטרטגיים יובל שטייניץ מ-18/03/2013 הליכוד
השר לענייני מודיעין יובל שטייניץ מ-18/03/2013 הליכוד
השר לפיתוח הנגב והגליל סילבן שלום מ-18/03/2013 הליכוד
השר לשירותי דת נפתלי בנט מ-18/03/2013 הבית היהודי בראשות נפתלי בנט
השר לשיתוף פעולה אזורי סילבן שלום מ-18/03/2013 הליכוד
סגני-שרים
סגן שר הבריאות צחי הנגבי מ-24/12/2014 הליכוד
סגן שר החוץ צחי הנגבי מ-02/06/2014 הליכוד
סגן שר החינוך אבי וורצמן מ-08/12/2014
סגנית שר המדע והטכנולוגיה ציפי חוטובלי מ-29/12/2014 הליכוד
סגנית שר הפנים פניה קירשנבאום מ-05/11/2014
סגנית שר התחבורה והבטיחות בדרכים ציפי חוטובלי מ-18/03/2013 הליכוד
סגן השר להגנת הסביבה אופיר אקוניס מ-09/12/2014 הליכוד
סגן השר לשירותי דת אלי בן-דהן מ-18/03/2013 הבית היהודי בראשות נפתלי בנט
סגן שר במשרד ראש הממשלה המקשר בין הממשלה לכנסת אופיר אקוניס מ-18/03/2013 הליכוד
לא חבר כנסת
** שם הסיעה מצביע על הסיעה בה השר חבר כיום


כינון הממשלה ה-33, ב- 18.3.2013

הערות:
שר שנפטר או התפטר ראש הממשלה ממלא את מקומו אלא אם מונה ממלא מקום אחר.
ביום 22.4.13 אישרה הכנסת את שינוי שמו של משרד התעשייה והמסחר ל”משרד הכלכלה” ואת שינוי שמו של משרד המדע והטכנולוגיה ל”משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל”.
ביום 29.4.13 אישרה הכנסת את שינוי שמו של משרד ההסברה והתפוצות ל”המשרד לירושלים והתפוצות”.
ביום 15.10.13 החליטה הממשלה על שינוי שמו של משרד האנרגיה והמים ל”משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים”; על שינוי שמו של משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים ל”משרד התחבורה והבטיחות בדרכים”; ועל שינוי שמו של המשרד לקליטת העלייה ל”משרד העלייה והקליטה”.
ביום 30.6.14, אישרה הכנסת את בקשת הממשלה לבטל את המשרד להגנת העורף.
ביום 24.11.14 החליטה הממשלה על שינוי שמו של משרד הבינוי והשיכון ל”משרד הבינוי”.

 
 
סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© 2015 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il