כל ממשלות ישראל
 

הממשלות מאז קום המדינה
ממשלה נוכחית
 
הממשלה הזמנית
הממשלה ה-1
הממשלה ה-2
הממשלה ה-3
הממשלה ה-4
הממשלה ה-5
הממשלה ה-6
הממשלה ה-7
הממשלה ה-8
הממשלה ה-9
הממשלה ה-10
הממשלה ה-11
הממשלה ה-12
הממשלה ה-13
הממשלה ה-14
הממשלה ה-15
הממשלה ה-16
הממשלה ה-17
הממשלה ה-18
הממשלה ה-19
הממשלה ה-20
הממשלה ה-21
הממשלה ה-22
הממשלה ה-23
הממשלה ה-24
הממשלה ה-25
הממשלה ה-26
הממשלה ה-27
הממשלה ה-28
הממשלה ה-29
הממשלה ה-30
הממשלה ה-31
הממשלה ה-32
הכנסת התשע-עשרה: הממשלה ה-33   -   הרכב נוכחי

הממשלה ה-33   -   הרכב נוכחי לממשלה ה-33 - מתחילתה
ז' ניסן תשע"ג, (18/3/2013)   הסכמים קואליציוניים קווי יסוד

שרים סיעה**
ראש ממשלה בנימין נתניהו מ-18/03/2013 הליכוד – תנועה לאומית ליברלית
שר האוצר יאיר לפיד מ-18/03/2013 יש עתיד
שר הביטחון משה יעלון מ-18/03/2013 הליכוד – תנועה לאומית ליברלית
שר הבינוי והשיכון אורי יהודה אריאל מ-18/03/2013 הבית היהודי – מייסודם של האיחוד הלאומי והמפד”ל החדשה
שרת הבריאות יעל גרמן מ-18/03/2013 יש עתיד
שר החוץ אביגדור ליברמן מ-11/11/2013 ישראל ביתנו
שר החינוך שי פירון מ-18/03/2013 יש עתיד
שר החקלאות ופיתוח הכפר יאיר שמיר מ-18/03/2013 ישראל ביתנו
שר הכלכלה נפתלי בנט מ-18/03/2013 הבית היהודי – מייסודם של האיחוד הלאומי והמפד”ל החדשה
שר המדע, הטכנולוגיה והחלל יעקב פרי מ-18/03/2013 יש עתיד
שר המופקד על יחסים בינלאומיים יובל שטייניץ מ-18/03/2013 הליכוד – תנועה לאומית ליברלית
שרת המשפטים ציפי לבני מ-18/03/2013 התנועה בראשות ציפי לבני
שרת העלייה והקליטה סופה לנדבר מ-18/03/2013 ישראל ביתנו
שר הפנים גלעד ארדן מ-05/11/2014 הליכוד – תנועה לאומית ליברלית
שר הרווחה והשרותים החברתיים מאיר כהן מ-18/03/2013 יש עתיד
שר התחבורה והבטיחות בדרכים ישראל כץ מ-18/03/2013 הליכוד – תנועה לאומית ליברלית
שר התיירות עוזי לנדאו מ-18/03/2013 ישראל ביתנו
שר התקשורת בנימין נתניהו מ-05/11/2014 הליכוד – תנועה לאומית ליברלית
שרת התרבות והספורט לימור לבנת מ-18/03/2013 הליכוד – תנועה לאומית ליברלית
שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים סילבן שלום מ-18/03/2013 הליכוד – תנועה לאומית ליברלית
השר לאזרחים ותיקים אורי אורבך מ-18/03/2013 הבית היהודי – מייסודם של האיחוד הלאומי והמפד”ל החדשה
השר לביטחון פנים יצחק אהרונוביץ מ-18/03/2013 ישראל ביתנו
השר לירושלים והתפוצות נפתלי בנט מ-29/04/2013 הבית היהודי – מייסודם של האיחוד הלאומי והמפד”ל החדשה
השר לנושאים אסטרטגיים יובל שטייניץ מ-18/03/2013 הליכוד – תנועה לאומית ליברלית
השר לענייני מודיעין יובל שטייניץ מ-18/03/2013 הליכוד – תנועה לאומית ליברלית
השר לפיתוח הנגב והגליל סילבן שלום מ-18/03/2013 הליכוד – תנועה לאומית ליברלית
השר לשירותי דת נפתלי בנט מ-18/03/2013 הבית היהודי – מייסודם של האיחוד הלאומי והמפד”ל החדשה
השר לשיתוף פעולה אזורי סילבן שלום מ-18/03/2013 הליכוד – תנועה לאומית ליברלית
סגני-שרים
סגן שר האוצר מיקי לוי מ-18/03/2013 יש עתיד
סגן שר החוץ צחי הנגבי מ-02/06/2014 הליכוד – תנועה לאומית ליברלית
סגן שר החינוך אבי וורצמן מ-18/03/2013 הבית היהודי – מייסודם של האיחוד הלאומי והמפד”ל החדשה
סגנית שר הפנים פניה קירשנבאום מ-05/11/2014 ישראל ביתנו
סגנית שר התחבורה והבטיחות בדרכים ציפי חוטובלי מ-18/03/2013 הליכוד – תנועה לאומית ליברלית
סגן השר לשירותי דת אלי בן-דהן מ-18/03/2013 הבית היהודי – מייסודם של האיחוד הלאומי והמפד”ל החדשה
סגן שר במשרד ראש הממשלה המקשר בין הממשלה לכנסת אופיר אקוניס מ-18/03/2013 הליכוד – תנועה לאומית ליברלית
** שם הסיעה מצביע על הסיעה בה השר חבר כיום


כינון הממשלה ה-33, ב- 18.3.2013

הערות:
שר שנפטר או התפטר ראש הממשלה ממלא את מקומו אלא אם מונה ממלא מקום אחר.
ביום 22.4.13 אישרה הכנסת את שינוי שמו של משרד התעשייה והמסחר ל”משרד הכלכלה” ואת שינוי שמו של משרד המדע והטכנולוגיה ל”משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל”.
ביום 29.4.13 אישרה הכנסת את שינוי שמו של משרד ההסברה והתפוצות ל”המשרד לירושלים והתפוצות”.
ביום 15.10.13 החליטה הממשלה על שינוי שמו של משרד האנרגיה והמים ל”משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים”; על שינוי שמו של משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים ל”משרד התחבורה והבטיחות בדרכים”; ועל שינוי שמו של המשרד לקליטת העלייה ל”משרד העלייה והקליטה”.
ביום 30.6.2014, אישרה הכנסת את בקשת הממשלה לבטל את המשרד להגנת העורף.

 
 
סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© 2014 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il