כל ממשלות ישראל
 

שרים לפי משרדי ממשלה
ראשי ממשלות
משרד האוצר
משרד הביטחון
משרד הבינוי והשיכון
משרד הבריאות
משרד הדתות
משרד ההסברה
משרד החוץ
משרד החקלאות
משרד הכלכלה והתכנון
משרד המדע
משרד המסחר והתעשייה
משרד המשטרה (ביטחון פנים)
משרד המשפטים
משרד העבודה והרווחה
משרד העלייה והקליטה
משרד הפנים
משרד התחבורה
משרד התיירות
משרד התקשורת
משרד התשתיות הלאומיות
משרד לאזרחים ותיקים
משרד לאיכות הסביבה
משרד לענייני ירושלים
שרים בלי תיק
כל השרים במשרד החינוך והתרבות
כנסת ראשונה
הממשלה ה-1 שניאור זלמן שזר שר החינוך והתרבות מ-10/03/1949 עד 01/11/1950
הממשלה ה-2 דוד רמז שר החינוך והתרבות מ-01/11/1950 עד 19/05/1951 (נפטר)
כנסת שנייה
הממשלה ה-3 בן-ציון דינור שר החינוך והתרבות מ-08/10/1951 עד 24/12/1952
קלמן כהנא סגן שר החינוך והתרבות מ-04/11/1951 עד 24/12/1952
הממשלה ה-4 בן-ציון דינור שר החינוך והתרבות מ-24/12/1952 עד 26/01/1954
קלמן כהנא סגן שר החינוך והתרבות מ-24/12/1952 עד 26/01/1954
הממשלה ה-5 בן-ציון דינור שר החינוך והתרבות מ-26/01/1954 עד 29/06/1955
קלמן כהנא סגן שר החינוך והתרבות מ-26/01/1954 עד 29/06/1955
הממשלה ה-6 בן-ציון דינור שר החינוך והתרבות מ-29/06/1955 עד 03/11/1955
קלמן כהנא סגן שר החינוך והתרבות מ-29/06/1955 עד 15/08/1955
כנסת שלישית
הממשלה ה-7 זלמן ארן שר החינוך והתרבות מ-03/11/1955 עד 07/01/1958
משה אונא סגן שר החינוך והתרבות מ-22/03/1956 עד 31/12/1957
הממשלה ה-8 זלמן ארן שר החינוך והתרבות מ-07/01/1958 עד 17/12/1959
משה אונא סגן שר החינוך והתרבות מ-13/01/1958 עד 01/07/1958
כנסת רביעית
הממשלה ה-9 זלמן ארן שר החינוך והתרבות מ-17/12/1959 עד 10/05/1960
אבא אבן שר החינוך והתרבות מ-03/08/1960 עד 02/11/1961
עמי אסף סגן שר החינוך והתרבות מ-28/12/1959 עד 02/11/1961
כנסת חמישית
הממשלה ה-10 אבא אבן שר החינוך והתרבות מ-02/11/1961 עד 26/06/1963
עמי אסף סגן שר החינוך והתרבות מ-06/11/1961 עד 17/05/1963 (נפטר)
קלמן כהנא סגן שר החינוך והתרבות מ-29/11/1961 עד 26/06/1963
הממשלה ה-11 זלמן ארן שר החינוך והתרבות מ-26/06/1963 עד 22/12/1964
קלמן כהנא סגן שר החינוך והתרבות מ-01/07/1963 עד 22/12/1964
אהרן ידלין סגן שר החינוך והתרבות מ-01/06/1964 עד 22/12/1964
הממשלה ה-12 זלמן ארן שר החינוך והתרבות מ-22/12/1964 עד 12/01/1966
קלמן כהנא סגן שר החינוך והתרבות מ-23/12/1964 עד 22/11/1965
אהרן ידלין סגן שר החינוך והתרבות מ-23/12/1964 עד 12/01/1966
כנסת שישית
הממשלה ה-13 זלמן ארן שר החינוך והתרבות מ-12/01/1966 עד 17/03/1969
אהרן ידלין סגן שר החינוך והתרבות מ-17/01/1966 עד 17/03/1969
קלמן כהנא סגן שר החינוך והתרבות מ-17/01/1966 עד 17/03/1969
הממשלה ה-14 זלמן ארן שר החינוך והתרבות מ-17/03/1969 עד 15/12/1969
אהרן ידלין סגן שר החינוך והתרבות מ-17/03/1969 עד 17/11/1969
קלמן כהנא סגן שר החינוך והתרבות מ-17/03/1969 עד 15/12/1969
כנסת שביעית
הממשלה ה-15 יגאל אלון שר החינוך והתרבות מ-15/12/1969 עד 10/03/1974
יעקב מיכאל חזני סגן שר החינוך והתרבות מ-22/12/1969 עד 01/09/1970
אהרן ידלין סגן שר החינוך והתרבות מ-22/12/1969 עד 26/07/1972
אבנר חי שאקי סגן שר החינוך והתרבות מ-01/09/1970 עד 17/07/1972
זבולון המר סגן שר החינוך והתרבות מ-16/01/1973 עד 20/01/1974
כנסת שמינית
הממשלה ה-16 יגאל אלון שר החינוך והתרבות מ-10/03/1974 עד 03/06/1974
הממשלה ה-17 אהרן ידלין שר החינוך והתרבות מ-03/06/1974 עד 20/06/1977
כנסת תשיעית
הממשלה ה-18 זבולון המר שר החינוך והתרבות מ-20/06/1977 עד 05/08/1981
כנסת עשירית
הממשלה ה-19 זבולון המר שר החינוך והתרבות מ-05/08/1981 עד 10/10/1983
מרים גלזר-תעסה סגנית שר החינוך והתרבות מ-11/08/1981 עד 10/10/1983
הממשלה ה-20 זבולון המר שר החינוך והתרבות מ-10/10/1983 עד 13/09/1984
מרים גלזר-תעסה סגנית שר החינוך והתרבות מ-10/10/1983 עד 13/09/1984
כנסת אחת-עשרה
הממשלה ה-21 יצחק נבון שר החינוך והתרבות מ-13/09/1984 עד 20/10/1986
הממשלה ה-22 יצחק נבון שר החינוך והתרבות מ-20/10/1986 עד 22/12/1988
כנסת שתים-עשרה
הממשלה ה-23 יצחק נבון שר החינוך והתרבות מ-22/12/1988 עד 15/03/1990
הממשלה ה-24 זבולון המר שר החינוך והתרבות מ-11/06/1990 עד 13/07/1992
פנחס גולדשטיין סגן שר החינוך והתרבות מ-20/11/1990 עד 13/07/1992
כנסת שלוש-עשרה
הממשלה ה-25 שולמית אלוני שרת החינוך והתרבות מ-13/07/1992 עד 11/05/1993
יצחק רבין שר החינוך והתרבות מ-11/05/1993 עד 07/06/1993
אמנון רובינשטיין שר החינוך, התרבות והספורט מ-30/05/1994 עד 22/11/1995
משה מאיה סגן שר החינוך והתרבות מ-29/07/1992 עד 12/09/1993
מיכה גולדמן סגן שר החינוך והתרבות מ-04/08/1992 עד 22/11/1995
הממשלה ה-26 אמנון רובינשטיין שר החינוך, התרבות והספורט מ-22/11/1995 עד 18/06/1996
מיכה גולדמן סגן שר החינוך, התרבות והספורט מ-22/11/1995 עד 18/06/1996
כנסת ארבע-עשרה
הממשלה ה-27 זבולון המר שר החינוך, התרבות והספורט מ-18/06/1996 עד 20/01/1998 (נפטר)
יצחק לוי שר החינוך, התרבות והספורט מ-25/02/1998 עד 06/07/1999
משה פלד סגן שר החינוך, התרבות והספורט מ-08/07/1996 עד 20/01/1998
משה פלד סגן שר החינוך, התרבות והספורט מ-28/01/1998 עד 02/11/1998
אליעזר זנדברג סגן שר החינוך, התרבות והספורט מ-02/11/1998 עד 06/07/1999
כנסת חמש-עשרה
הממשלה ה-28 יוסי שריד שר החינוך מ-06/07/1999 עד 24/06/2000
אהוד ברק שר החינוך מ-24/09/2000 עד 07/03/2001
משולם נהרי סגן שר החינוך מ-05/08/1999 עד 11/07/2000
שאול יהלום סגן שר החינוך מ-05/08/1999 עד 12/07/2000
הממשלה ה-29 לימור לבנת שרת החינוך מ-07/03/2001 עד 28/02/2003
משולם נהרי סגן שר החינוך מ-07/03/2001 עד 20/05/2002
אברהם רביץ סגן שר החינוך מ-16/04/2001 עד 28/02/2003
משולם נהרי סגן שר החינוך מ-03/06/2002 עד 28/02/2003
כנסת שש-עשרה
הממשלה ה-30 לימור לבנת שרת החינוך, התרבות והספורט מ-28/02/2003 עד 14/01/2006
מאיר שטרית שר החינוך, התרבות והספורט מ-18/01/2006 עד 04/05/2006
צבי הנדל סגן שר החינוך, התרבות והספורט מ-05/03/2003 עד 06/06/2004
מיכאל מלכיאור סגן שר החינוך, התרבות והספורט מ-11/01/2005 עד 20/06/2005
מגלי והבה סגן שר החינוך, התרבות והספורט מ-20/06/2005 עד 04/05/2006
כנסת שבע-עשרה
הממשלה ה-31 יולי תמיר שרת החינוך מ-04/05/2006 עד 31/03/2009
כנסת שמונה-עשרה
הממשלה ה-32 לימור לבנת שרת התרבות והספורט מ-31/03/2009 עד 18/03/2013
גדעון סער שר החינוך מ-31/03/2009 עד 18/03/2013
מאיר פרוש סגן שר החינוך מ-06/04/2009 עד 06/02/2011
מנחם אליעזר מוזס סגן שר החינוך מ-09/02/2011 עד 18/03/2013
כנסת תשע-עשרה
הממשלה ה-33 שי פירון שר החינוך מ-18/03/2013 עד 04/12/2014
לימור לבנת שרת התרבות והספורט מ-18/03/2013 עד 14/05/2015
אבי וורצמן סגן שר החינוך מ-18/03/2013 עד 04/12/2014
אבי וורצמן סגן שר החינוך מ-08/12/2014 עד 31/03/2015
כנסת עשרים
הממשלה ה-34 מירי רגב שרת התרבות והספורט מ-14/05/2015
נפתלי בנט שר החינוך מ-14/05/2015 עד 06/12/2015
נפתלי בנט שר החינוך מ-14/05/2015 עד 06/12/2015
נפתלי בנט שר התפוצות מ-01/06/2015 עד 06/12/2015
נפתלי בנט שר התפוצות מ-01/06/2015 עד 06/12/2015
נפתלי בנט שר החינוך מ-07/12/2015
נפתלי בנט שר התפוצות מ-07/12/2015
נפתלי בנט שר החינוך מ-07/12/2015
נפתלי בנט שר התפוצות מ-07/12/2015
מאיר פרוש סגן שר במשרד החינוך מ-19/05/2015 עד 06/12/2015
מאיר פרוש סגן שר במשרד החינוך מ-08/12/2015
 
 
סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© 2016 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il