קרנות הכנסת
 

קרן פרס יושב-ראש הכנסת לאיכות החיים

חבר הנאמנים של קרן פרס יושב-ראש הכנסת לאיכות החיים
בראשות יו"ר הכנסת ח"כ יולי יואל אדלשטיין
החליט, בישיבתו ביום כ"ה בחשון תשע"ה, 18.11.14
לבחור בארבעה זוכים בפרס לשנת תשע"ד-2014


בתחום א': פעילות למניעת אלימות, שכרות ושימוש בסמים, בקרב ילדים ובני נוער
זכו: עמותת בתי דולב לנוער, ומרכז אלטופולה

בתחום ב': פעילות למען רווחתם של קשישים
זכו: עמותת "כן לזקן" ודר' אליעזר גלאובך-גל

טקס הענקת הפרסים התקיים במשכן הכנסת בירושלים ביום שלישי 2.12.2014.
קרן פרס יושב-ראש הכנסת לאיכות החיים הוקמה ב-4 בדצמבר 1981 מתרומת קרן מרקוביץ-שרייבר מצרפת והנדבנית הגב' אוז'יני שרייבר, ז"ל, בעלת תואר דוקטור כבוד לפילוסופיה באוניברסיטת תל-אביב.

מטרת הקרן לעודד ולהמריץ תושבי ישראל שמעשיהם והישגיהם בנושאי איכות החיים ושיפורם מצדיקים עידוד ותמריץ, ופעולות שהדגש בהן הוא בצמיחה של "ארץ-ישראל היפה", במתן פרסים כספיים שנתיים מפירות הקרן.

הרכב חבר הנאמנים של הקרן
  • יושב-ראש הכנסת

  • יושב-ראש הכנסת לשעבר

  • סגני היושב-ראש, שנקבעו על-ידי יושב-ראש הכנסת

  • שופט בית-המשפט העליון בדימוס שמתמנה על-ידי נשיא בית-המשפט העליון

  • שלושה מנשיאי המוסדות להשכלה גבוהה שמתמנים על-ידי שר החינוך והתרבות לשלוש שנים

  • שני נציגי התורמים של הקרן

  • מזכיר הכנסת

  • עד שלושה חברים נוספים שחבר הנאמנים רשאי למנות
חברי חבר הנאמנים הנוכחי

חה"כ יולי יואל אדלשטיין יושב-ראש הכנסת
יושב-ראש חבר הנאמנים
חה"כ ראובן (רובי) ריבלין יושב-ראש הכנסת לשעבר
חה"כ פנינה תמנו שטה סגנית יושב-ראש הכנסת
חה"כ יצחק וקנין סגן יושב-ראש הכנסת
חה"כ גילה גמליאל סגנית יושב-ראש הכנסת
השופטת דליה דורנר שופטת בית-המשפט העליון (בדימוס)
השופטת דניאלה וכסלר שופטת בית-משפט השלום
(בדימוס) נציגת קרן מרקוביץ-שרייבר
גב' לילי פייזר נציגת קרן מרקוביץ-שרייבר
פרופ' יהודה דנון נשיא אוניברסיטת אריאל
פרופ' בנימין שרדני נשיא מכללת שערי משפט
פרופ' יונה חן נשיאת המכללה האקדמית תל-חי
מר גנדי ריגר חבר-הכנסת לשעבר
מר עבד אלמאלכ דהאמשה חבר-הכנסת לשעבר
עו"ד אריה האן מזכיר הכנסת לשעבר
גב' ירדנה מלר-הורוביץ מזכירת הכנסת

מדי שנה חבר הנאמנים של הקרן מחליט מה יהיו הנושאים והתחומים שבהם יוענקו פרסים בשנה שלאחריה, מרשימת התחומים (שאיננה רשימה סגורה) שלהלן:

א. הגברת העלייה, מניעת הירידה והקלת הקליטה בישראל;

ב. פעילות בשירות החברה והקהילה, גישור על הפערים בין שכבות האוכלוסייה ומיזוג גלויות;

ג. קידום ועידוד הסבלנות, הסובלנות, הכבוד וההבנה ההדדיים והשכנות הטובה, בחינוך ובמעשה;

ד. קידום שלטון החוק, ערכי הדמוקרטיה והשמירה על זכויות האדם;

ה. העמקת ההבנה והדו-קיום בין יהודים וערבים;

ו. שיפור איכות הסביבה;

ז. מניעת תאונות – תאונות דרכים ותאונות עבודה;

ח. קידום ויישום פעילות מדעית, לרבות בשדה האנרגיה, לטובת החברה והמדינה;

ט. העשרת חיי החברה בתרומה או ביצירה בשדה האמנות וההגות;

י. מעשים של פיקוח נפש;

יא. שיתוף פעולה עם צרפת, על מוסדותיה התרבותיים, המדעיים והאמנותיים, לשיפור איכות החיים ולהעשרת חיי התרבות בישראל;

יב. קידום הידע על העם בתפוצות והידוק הקשר עם הגולה;

יג. פעילות חינוכית בקרב הנוער.

בד בבד עם ההחלטה על התחומים שבהם יוענק הפרס באותה שנה חבר הנאמנים מחליט על הקמת ועדות פרס שתפקידן להמליץ בפניו על מקבלי הפרס בכל תחום. בוועדות הפרס משתתפים חבר הכנסת, שהוא היושב-ראש, ושני אנשי ציבור הקרובים לנושא. תפקיד הוועדות לבדוק את ההצעות שהוגשו על-ידי הציבור ואף להעלות הצעות משלהן.

כל אדם בישראל יכול להיות מועמד לקבלת הפרס, וכן כל תאגיד או מוסד בלתי מאוגד, פרט לרשות מרשויות המדינה.

לפי תקנון הקרן מוטלת חובת סודיות על דיוני ועדות הפרס ועל מנגנון הקרן.

מקבלי הפרסים של קרן פרס יושב-ראש הכנסת לאיכות החיים מראשית המפעל בשנת תשמ"ד–1983© כל הזכויות שמורות, 2014, מדינת ישראל
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il