סיעות
 
 


כך

תיאור הסיעה

רשימה ימנית קיצונית, שדגלה בטרנספר של הערבית מארץ-ישראל. בראש הרשימה עמד הרב מאיר כהנא והיא נבחרה לכנסת ה-11, לאחר שבבחירות לכנסות ה-8-10 לא עברו את אחוז החסימה. הרשימה נפסלה מלהתמודד יותר בבחירות לכנסת לאחר שהוכנסו תיקונים לחוק יסוד: הכנסת וחוק הבחירות המונעים מרשימות המסיתות לגזענות להתמודד בבחירות לכנסת.


כנסות שבהן כיהנה:

11
מ-13/08/1984
עד-21/11/1988
חברי כנסת:   מאיר כהנא  
מפתח צבעים:
שחור: חבר כנסת שהיה חבר בסיעה במהלך כל קיומה (של הסיעה) באותה כנסת
כחול: חבר כנסת שעזב את הסיעה, התפטר מהכנסת או נפטר
ירוק: חבר כנסת שהצטרף לסיעה ונשאר בה עד סוף כהונת הסיעה באותה כנסת
כתום: חבר כנסת שהצטרף לסיעה ואח"כ פרש ממנה במהלך כהונת הכנסת
סגול: חבר כנסת שעזב את הסיעה וחזר אליה במהלך כהונת הכנסתסמל המדינה - מנורה ועלי זית
© 2016 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il