קישוט אתר הכנסת באנגלית אתר הכנסת בערבית אתר הכנסת בעברית
אתר הכנסת ברוסית
אתר הכנסת ברוסית
     הגשת מועמדות לתפקיד מזכיר ועדת קלפי
 

הגשת מועמדות לתפקיד מזכיר ועדת קלפי


ההרשמה לתפקיד מזכיר וועדת קלפי הסתיימה


© כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל, 2008
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il