לאתר הכנסת
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-18
יהדות התורה והשבת - אגודת ישראל-דגל התורה1. יעקב ליצמן
41. יהודה אריה רוזן
81. אברהם אלכסנדר ברסלר
2. משה רפאל גפני
42. מרדכי זאב בלוי
82. אברהם מקלב
3. מאיר פרוש
43. יוחנן ברנשטיין
83. אברהם לור
4. שראל מאיר אורי מקלב
44. משה אליהו וינמן
84. בן-ציון נורדמן
5. מנחם אליעזר מוזס
45. שלמה רוזנשטיין
85. מרדכי מיכאל אלפר
6. ישראל אייכלר
46. אברהם יצחק מישקובסקי
86. משה יהושע
7. מנחם כרמל
47. חנוך איידלמן
87. ישראל יצחק גולומב
8. יעקב אשר גוטרמן
48. יוסף שאול שטרית
88. עופר אלקיים
9. אברהם יוסף לייזרזון
49. צבי רושגולד
89. אלתר בן ציון קלוגמן
10. שמעון חדד
50. פנחס שלום בדוש
90. מיכאל מלמד
11. יהושע מנחם פולק
51. ניסים כלפון
91. אליהו עזריאל ברנד
12. יעקב אשר
52. יונה מושקוביץ
92. אברהם יצחק אוסטרי
13. חיים מאיר כץ
53. יואל יעקב טסלר
93. אברהם אירנשטיין
14. אריה צבי בוימל
54. יונה פפויפר
94. יעקב קורצקי
15. אפרים וובר
55. אהרון יהודה רוזנבוים
95. שאול פרידמן
16. אליהו מרדכי קרליץ
56. אלכסנדר טרטקובסקי
96. גבריאל מאיר אביטן
17. יוסף יהושע קופרברג
57. מרדכי ליברמן
97. אברהם מרדכי טרויבע
18. אברהם רובינשטיין
58. יעקב לבין
98. שלמה צורנוביץ
19. יוסף דייטש
59. מאיר בורד
99. חנוך-דוד זיידמן
20. יצחק זאב פינדרוס
60. שמואל גרינברג
100. אליעזר גרינבוים
21. יצחק רודיק
61. חיים מאיר ויזל
101. דוד אדלר
22. יצחק רייך
62. שלמה זעליג אורלנסקי
102. מרדכי גולדברג
23. חנוך זייברט
63. צבי פרץ ביאלוסטוצקי
103. שמואל (שמעלקי) הלפרט
24. משה פראנק
64. יעקב ולנשטיין
104. יהושע בוכניק
25. פנחס ציינווירט
65. ראובן בצלאל ברגר
105. שאול בורזיקובסקי
26. שלמה וידיסלבסקי
66. פנחס דוד סירוקה
106. אלחנן ארנטרוי
27. יעקב ויז'בינסקי
67. שמעון קרויזר
107. חיים רוזנטל
28. צבי הרבסט
68. אבנר מוסאי
108. דוד ברויאר
29. מנחם מנדל אייזנברגר
69. יקותיאל דוד זיידה
109. פנחס הורביץ
30. מנחם מנדל שפירא
70. יצחק רביץ
110. משה מן
31. שמואל מרדכי גרטנהויז
71. יוסף ברוך שטרן
111. מנחם קלוגמן
32. ישראל משה פרידמן
72. יהודה רייך
112. משה שלום קארפ
33. מרדכי דריימן
73. דוד פוזנר
113. שבתי שיינפלד
34. דוד אוחנה
74. חיים מרציאנו
114. בנימין משה מונטג
35. חיים ברוך ויכלדר
75. אריה לייב פרוש
115. דניאל לזרוס הופנר
36. אברהם בן ציון דייטש
76. משה גרשי
116. נתן חיים איינפלד
37. חיים דוד רוזנר
77. אריה אליעזר רוטנברג
117. חיים משה קנופף
38. חיים מוריס וילינגר
78. מנחם גולד
118. יוסף אבו
39. אברהם מרדכי מנלה
79. יצחק דוד ברנר
119. משה אליהו אירנשטיין
40. יהודה יברוב
80. אליהו מלול
120. אברהם אהרן רוזנטל


© כל הזכיות שמורות, מדינת ישראל, 2008