לאתר הכנסת
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-18
להלן:
  1. פירוט מועדי הבחירות לכנסת
  2. .
  3. שופט בית המשפט העליון שעמד בראש כל ועדת בחירות.
  4. המקום של פרסום רשימות המועמדים ותוצאות הבחירות בילקוט הפרסומים בחלוקה לפי כנסות.
הבחירות לכנסת הראשונה
מועד הבחירות - 25 בינואר 1949.
יושב ראש הוועדה – השופט מנחם דונקלבלום.
רשימת המועמדים לאסיפה המכוננת – עיתון רשמי חוברת 43 עמ' 316, מיום 19.1.49.
תוצאות הבחירות לאסיפה המכוננת – עיתון רשמי חוברת 49 עמ' 400, מיום 7.2.49.

הבחירות לכנסת השניה
מועד הבחירות – 20 באוגוסט 1951
יושב ראש הוועדה – השופט יצחק אולשן.
רשימת המועמדים לכנסת השניה – חוברת 174 עמ' 1141, מיום 13.7.51.
תוצאות הבחירות לכנסת השניה – חוברת 181 עמ' 1241, מיום 10.8.51.

הבחירות לכנסת השלישית
מועד הבחירות – 26 ביוני 1955.
יושב ראש הוועדה – השופט שמעון אגרנט.
רשימת מועמדים לכנסת השלישית – חוברת 425 עמ' 1005, מיום 10.7.55.
תוצאות הבחירות לכנסת השלישית – חוברת 432 עמ' 1137, מיום 8.8.55.

הבחירות לכנסת הרביעית
מועד הבחירות – 3 בנובמבר 1959.
יושב ראש הוועדה – השופט יואל זוסמן.
רשימת מועמדים לכנסת הרביעית– חוברת 704 עמ' 45, מיום 18.10.59.
תוצאות הבחירות לכנסת הרביעית– חוברת 717 עמ' 263, מיום 15.11.59.

הבחירות לכנסת הבחירות לכנסת החמישית
מועד הבחירות – 5 באוגוסט 1961.
יושב ראש הוועדה – השופט צבי ברנזון.
רשימת מועמדים לכנסת החמישית– חוברת 863 עמ' 1795, מיום 30.7.61.
תוצאות הבחירות לכנסת החמישית – חוברת 869 עמ' 1937, מיום 24.8.61.

הבחירות לכנסת השישית
מועד הבחירות – 2 בנובמבר 1965.
יושב ראש הוועדה – השופט משה לנדאו.
רשימת מועמדים לכנסת השישית– חוברת 1222 עמ' 133, מיום 17.10.65.
תוצאות הבחירות לכנסת השישית – חוברת 1230 עמ' 311, מיום 12.11.65.

הבחירות לכנסת השביעית
מועד הבחירות – 28 באוקטובר 1969.
יושב ראש הוועדה – השופט אלפרד ויתקון.
רשימת מועמדים לכנסת השביעית – חוברת 1563 עמ' 207, מיום 20.10.69.
תוצאות הבחירות לכנסת השביעית– חוברת 1573 עמ' 433, מיום 7.11.69.

הבחירות לכנסת השמינית
מועד הבחירות – 31 בדצמבר 1973 (מועד הבחירות הקבוע היה 30 באוקטובר 1973 – אך הבחירות נדחו בשל מלחמת יום הכיפורים).
יושב ראש הוועדה – השופט חיים כהן.
רשימת מועמדים לכנסת השמינית– חוברת 1954 עמ' 86, מיום 21.10.73.
תוצאות הבחירות לכנסת השמינית– חוברת 1979 עמ' 608, מיום 11.1.74.

הבחירות לכנסת התשיעית
מועד הבחירות – 17 במאי 1977.
יושב ראש הוועדה – השופט אליהו מני.
רשימת מועמדים לכנסת התשיעית– חוברת 2319 עמ' 1320, מיום 9.5.77.
תוצאות הבחירות לכנסת התשיעית– חוברת 2326 עמ' 1494, מיום 29.5.77.

הבחירות לכנסת העשירית
מועד הבחירות – 30 ביוני 1981.
יושב ראש הוועדה – השופט משה עציוני.
רשימת מועמדים לכנסת העשירית – חוברת 2721 עמ' 2048, מיום 21.6.81.
תוצאות הבחירות לכנסת העשירית – חוברת 2727 עמ' 2190, מיום 10.7.81.

הבחירות לכנסת האחת-עשרה
מועד הבחירות – 23 ביולי 1984.
יושב ראש הוועדה – השופט גבריאל בך.
רשימת מועמדים לכנסת האחת עשרה – חוברת 3073 עמ' 2826, מיום 9.7.84.
תוצאות הבחירות לכנסת האחת עשרה – חוברת 3081 עמ' 3006, מיום 1.8.84.

הבחירות לכנסת השתים-עשרה
מועד הבחירות – 1 בנובמבר 1988.
יושב ראש הוועדה – השופט אליעזר גולדברג.
רשימת מועמדים לכנסת השתים עשרה – חוברת 3588 עמ' 146, מיום 23.10.88.
תוצאות הבחירות לכנסת השתים עשרה – חוברת 3591 עמ' 242, מיום 9.11.88.

הבחירות לכנסת השלוש-עשרה
מועד הבחירות – 23 ביוני 1992.
יושב ראש הוועדה – השופט אברהם חלימה.
רשימת מועמדים לכנסת השלוש עשרה – חוברת 4017 עמ' 3620, מיום 14.6.92.
תוצאות הבחירות לכנסת השלוש עשרה – חוברת 4021 עמ' 3776, מיום 1.7.92.

הבחירות לכנסת הארבע-עשרה
מועד הבחירות – 29 במאי 1996.
יושב ראש הוועדה – השופט תאודור אור.
רשימת מועמדים לכנסת הארבע עשרה – חוברת 4408 עמ' 3286, מיום 9.5.96.
תוצאות הבחירות לכנסת הארבע עשרה – חוברת 4414 עמ' 3482, מיום 5.6.96.

הבחירות לכנסת החמש-עשרה
מועד הבחירות – 17 במאי 1999.
יושב ראש הוועדה – השופט אליהו מצא.
רשימת מועמדים לכנסת החמש עשרה – חוברת 4748 עמ' 3036, מיום 9.5.99.
תוצאות הבחירות לכנסת החמש עשרה – חוברת 4757 עמ' 3376, מיום 25.5.99.

הבחירות המיוחדות לראש הממשלה
מועד הבחירות – 6 בפברואר 2001 (י"ג בשבט תשס"א).
יושב ראש הוועדה – השופט מישאל חשין.
שמות המועמדים לראשות הממשלה – חוברת 4948 עמ' 1054, מיום 7.1.01.
תוצאות הבחירות המיוחדות – חוברת 4960 עמ' 1628, מיום 12.2.01.

הבחירות לכנסת השש-עשרה
מועד הבחירות – 28 בינואר 2003 (כ"ה בשבט תשס"ג)
יושב ראש הוועדה – השופט מישאל חשין.
שמות המועמדים לכנסת השש-עשרה - חוברת 5148 עמ' 1192, מיום 19.1.03.
תוצאות הבחירות לכנסת השש-עשרה – חוברת 5155 עמ' 1406, מיום 5.2.03.

הבחירות לכנסת השבע-עשרה
מועד הבחירות – 28 במרץ 2006 (כ"ח באדר תשס"ו)
יושבת- ראש הוועדה – השופטת דורית ביניש
שמות המועמדים לכנסת השבע-עשרה – חוברת 5504 עמ' 2184, מיום 12.3.06.
תוצאות הבחירות לכנסת השבע-עשרה – חוברת 5514 עמ' 2464, מיום 5.4.06.

הבחירות לכנסת השמונה-עשרה
מועד הבחירות – 10 בפברואר 2009 (ט"ז בשבט תשס"ט)
יושב- ראש הוועדה – השופט אליעזר ריבלין
שמות המועמדים לכנסת השמונה-עשרה – חוברת 5909, עמ' 2106, מיום 29.1.09.
תוצאות הבחירות לכנסת השמונה-עשרה – חוברת 5917, עמ' 240, מיום 17.2.09.© כל הזכיות שמורות, מדינת ישראל, 2008