מועמדות לתפקיד מזכיר ועדת קלפי
קישוט לאתר הכנסת באנגלית לאתר הכנסת בערבית לאתר הכנסת בעברית
קישוט
 

הגשת מועמדות לתפקיד מזכיר ועדת קלפי

ועדת הבחירות לכנסת ה- 18 מזמינה את הציבור להציע מועמדות לתפקיד מזכיר ועדת קלפי בבחירות שיתקיימו ביום שלישי, ט"ז בשבט תשס"ט, 10 בפברואר 2009.

תיאור תפקיד
 • זיהוי המצביע
 • לניהולה התקין של עבודת ועדת הקלפי
 • פרוטוקול ועדת הקלפי
 • מקום הקלפי במועד וסגירתו בתום העבודה
 • בבעיות שונות הצפות ועולות במהלך ההצבעה
 • ומסירת תוצאות ההצבעה בקלפי וחומר ההצבעה לוועדה האיזורית
דרישות התפקיד
 • השכלה תיכונית
 • ידיעת השפה העברית על בוריה – כושר ביטוי בעל פה ברמה טובה
 • רצויה ידיעת השפה הערבית
 • יכולת לעבודה מאומצת ולתפקוד ביום עבודה ארוך ובתנאי לחץ
 • הקפדה על דיוק ופרטים
 • יתרון לבעלי נסיון בעבודה קודמת בבחירות
הערות כלליות
לפי הוראות החוק לא יתמנה מזכיר אלא אם הצהיר כי לא היה חבר מפלגה, או כי לא נטל חלק בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים שקדמו ליום הבחירות.
 • יתקיים תהליך מיון שיכלול ראיון, השתתפות בהדרכה (5 שעות) ועמידה בבחינה. הראיון וההדרכה יתקיימו במועדים שונים.
 • לצורך ההדרכה יידרש המועמד ללמוד מתוך לומדה בביתו.
 • בחירת העובדים תעשה בתום הליך המיון ובכפוף למעבר ההדרכה והבחינה בהצלחה.
 • מועמד שיתקבל יידרש להתייצב לפני יום הבחירות לקבלת חומר הצבעה לביצוע הבחירות.
 • השכר שישולם כולל הופעה לראיון, למידה עצמית בבית, השתתפות בהדרכה, התייצבות לקבלת חומר ההצבעה, עבודה ביום הבחירות משעה 06:00 ועד מסירת חומר ההצבעה בועדה האיזורית, הוצאות אש"ל, נסיעה והוצאות טלפון נייד. לא ישולם שכר כלשהוא למי שלא ישובץ בסופו של התהליך.
מועמדות לתפקיד תוגש אך ורק באמצעות טופס הגשת מועמדות לתפקיד מזכיר קלפי.

את הטופס יש למלא באתר האינטרנט של הכנסת www.knesset.gov.il במדור "הודעות".
את הטופס יש למלא עד ליום שני י"א בכסלו תשס"ט, 8 בדצמבר 2008, בשעה 16:00.
רק טפסים אשר יוגשו באופן האמור יטופלו.

ועדת הבחירות המרכזית שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את השיבוץ הסופי של המועמדים על פי הצרכים ואיננה מתחייבת להעסיק את כל מי שהגיש בקשה ועבר תהליך מיון.

התפקיד מיועד לגברים ולנשים גם יחד.

טופס ההרשמה


סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© כל הזכויות שמורות, 2008, מדינת ישראל
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il