לאתר הכנסת
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-18
יום הבחירות לכנסת יהיה יום שבתון, אך שירותי תחבורה ושאר שירותים ציבוריים יפעלו כסדרם.

בהתאם לסעיף 10 לחוק-יסוד: הכנסת וסעיף 71א לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, קבעה ועדת הבחירות המרכזית את סוגי השירותים הציבוריים אשר יפעלו כסדרם ביום הבחירות:

 1. שירותי תחבורה, חניונים ותחנות דלק.
 2. בתי אוכל ומסעדות, בתי קפה וקיוסקים, בתי מלון ופנסיונים.
 3. מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות.
 4. שירותי התקשורת.
 5. מפעלי מים וחשמל.
 6. אספקת דלק והעברתו.
 7. תיאטרונים, בתי קולנוע ובתי שעשועים אחרים.
 8. עיתונות, רדיו וטלוויזיה.
 9. הובלת לחם, פירות, ירקות, ותוצרת חלב, ביום הבחירות עד השעה 11:00 לפני הצהריים.
 10. חנויות לממכר מזון בין השעות 06:00 בבוקר עד 12:00 בצהריים (עד 6 שעות).
 11. אפיית לחם וייצור מוצרי חלב.
 12. כוחות הביטחון ושירותי ההצלה למיניהם.
 13. שירותי קבורה
 14. שירותים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.
בכל השירותים שפורטו לעיל תינתן לעובדים אפשרות להצביע.

עובד שעבד אצל מעביד לפחות 14 ימים רצופים סמוך ליום הבחירות, וכן עובד שעבד בעבודות יזומות אצל אחד המוסדות הציבוריים, לפחות 14 ימים מתוך החודשיים שלפני יום הבחירות – זכאי לשכר בעבור יום הבחירות.

© כל הזכיות שמורות, מדינת ישראל, 2008