תוצאות הבחירות בכרמיאלבחירות לראשות הממשלה

מספר בעלי זכות בחירה: 30826
מספר מצביעים: 22595
קולות פסולים: 1148
קולות כשרים: 21447


12852 (59.92%)
אהוד ברק

8595 (40.08%)
בנימין נתניהובחירות לכנסת

מספר בעלי זכות בחירה: 30826
מספר מצביעים: 22590
קולות פסולים: 599
קולות כשרים: 21991

אחוזים מספר קולות סימן שם הרשימה
24.29 5342 אמת ישראל אחת
1.98 436 ב המפד”ל
0.98 215 ג יהדות התורה המאוחדת
0.07 15 ד בל”ד
0.63 139 הד הדרך השלישית
0.14 31 ו חד”ש
0.05 10 ז מפלגת זכויות הגבר במשפחה - רע”ש
0.1 21 זך מורשת אבות
2.06 452 יט האיחוד הלאומי
0.2 45 ים לב - עולים למען ישראל
7.08 1556 יש שינוי - התנועה החילונית
14.4 3167 כן ישראל בעליה
7.21 1586 ל ישראל ביתנו
1.14 250 ם עם אחד
13.71 3016 מחל הליכוד
7.24 1592 מרצ מרצ
0.16 35 נ מפלגת המרכז הפרוגרסיבי
0.11 24 נץ מפלגת נגב
0.16 35 עם הרשימה הערבית המאוחדת
2.04 449 פ פנינה רוזנבלום
5.59 1230 פה מפלגת המרכז
0.69 151 פז מפלגת כח לגימלאים
0.19 41 ץ צומת
0.36 80 קז מפלגת קזינו
0.09 20 קם ארגון הפעולה הדמוקרטי - דע”ם
1.1 241 קנ עלה ירוק
0.08 17 קפ הערבי החדש
0.88 193 קץ תקווה
0.14 31 רם מפלגת חוק הטבע
0.44 96 רק הירוקים
6.71 1475 שס ש”ס


חזרה לרשימת הישובים

סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© 2015 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il