הכנסת במערכת השלטון של מדינת ישראל - בחירות
קישוט לאתר הכנסת באנגלית לאתר הכנסת בערבית לאתר הכנסת בעברית
קישוט
 

הצעות לשינוי שיטת הבחירות

לאור ריבוי המפלגות בישראל והקשיים בהקמת ממשלות לאחר הבחירות, בין היתר בגלל ריבוי המפלגות, הועלו לאורך שנות קיום המדינה הצעות שונות לשינוי שיטת הבחירות. מגמת ההצעות היתה להקטין את מספר המפלגות ובכך לפשט את תהליך הקמת ממשלות לאחר הבחירות. כל ההצעות כללו אלמנטים של בחירות אזוריות, אך אף הצעה לשינוי לא עברה את שלב הקריאה הראשונה בכנסת. במידה רבה נבעה הנהגת הבחירה הישירה של ראש הממשלה מהעדר יכולת לשנות את שיטת הבחירות לכנסת.

מאז שנות ה-50 עלו מדי פעם הצעות לשינוי שיטת הבחירות הארצית-היחסית הנהוגה בישראל. מטרת ההצעות היתה להביא להקטנת מספר המפלגות, או לשפר את מצבן האלקטורלי של מפלגות מסוימות. בין ההצעות שהועלו (כולן כהצעות חוק של חברי כנסת ):

* הנהגת 120 אזורי בחירה אשר בכל אחד מהם ייבחר נציג אחד, כנהוג בבריטניה. השיטה ידועה בשם "רובית-אישית". בין מציעיה בשנות ה-50 היה דוד בן-גוריון, וב-13 ביוני, 1980 עברה בקריאה טרומית הצעה כזו שהניחו חברי הכנסת יגאל הורוביץ וזלמן שובל (תל"ם). חסרונה העיקרי של שיטה זו היא שנבחר המועמד שקיבל את המספר הגדול ביותר של קולות, אך במקרה שהתמודדו יותר משני מועמדים, אין הוא נהנה בהכרח מתמיכת הרוב באזור הבחירה.

הנהגת כמה עשרות אזורי בחירה אשר בכל אחד מהם ייבחרו כמה נציגים. השיטה ידועה בשם "אזורית- יחסית", והיא הוצעה עוד בתחילת דרכה של המדינה על-ידי חבר הכנסת דוד בר-רב-האי ממפא"י.

* הנהגת שיטה מעורבת שעל-פיה ייבחרו חלק מהנבחרים בשיטה אזורית-יחסית ,או רובית-אישית, והיתר - על בסיס ארצי-יחסי. ההצעה הועלתה לראשונה על-ידי חבר הכנסת יוסף סרלין מהציונים הכלליים, בדצמבר 1958. הוא הציע שייקבעו 30 אזורי בחירה אשר בכל אחד מהם ייבחרו שלושה חברי כנסת, ושלושים חברי הכנסת הנותרים ייבחרו על בסיס השיטה הקיימת. הצעה ראשונה מהסוג הזה נתקבלה בקריאה טרומית בשנת 1972. ב-14 ביוני 1988 התקבלה בקריאה ראשונה הצעה שהוכנה על-ידי חבר הכנסת מרדכי וירשובסקי (ר"ץ) בצירוף חתימותיהם של 43 חברי כנסת נוספים. ההצעה, כפי שעברה בקריאה ראשונה, הביאה שתי חלופות. על פי הראשונה ייבחרו 80 חברי כנסת ב-20 אזורי בחירה על בסיס אזורי- יחסי, ו-40 ייבחרו מרשימות ארציות של המפלגות על בסיס מספר הקולות היחסי שקיבלו באזורי הבחירה. על-פי השנייה ייבחרו 60 חברי כנסת ב-60 אזורי בחירה והנותרים - בשיטה הקיימת, כלומר, כל בוחר יצביע עבור מועמד ועבור רשימה.

לאחר הקמת ממשלת האחדות הלאומית, בשנת ,1984 נעשה ניסיון להגיע להסכמה בין המערך לליכוד בדבר שינוי שיטת הבחירות. הוקמה ועדת שרים פריטטית, בראשות שר הכלכלה גד יעקובי (מערך), אך לא הושגה התקדמות.סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© כל הזכויות שמורות, 2007, מדינת ישראל
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il