ועדות הכנסת
 


ועדת הכלכלה

לידיעתך, בכדי לצפות בשידור החי של הועדה נדרשת התקנת פקד active x.
שידורי הועדות באתר הכנסת זורמים דרך נגן שידורי הועדות באתר הכנסת זורמים דרך נגן windows media player.
אם אתה מתקשה בהפעלת שידורי הועדות ובצפייה בהם, אנו מציעים שתתקין את הגרסה האחרונה של נגן windows media player.

טלפון: 02-6408060 / 02-6408059
פקס: 02-6753490
דוא"ל: vkalkala@knesset.gov.il
     

יושב ראש הוועדה: איתן כבל

חברי הוועדה
יעקב אשר   דוד ביטן   יצחק וקנין   עבד אלחכים חאג` יחיא   דב חנין  
יוסי יונה   איילת נחמיאס ורבין   חמד עמאר   רועי פולקמן   יעקב פרי  
עיסאוי פריג`   נורית קורן  


מנהלת הוועדה:לאה ורון
ראש תחום פרלמנטרי:עידית חנוכה
רכזת תחום פרלמנטרי בכירה :דיקלה טקו
רכזת תחום פרלמנטרי:כוכי שבתאי
רכזת תחום פרלמנטרי:יפעת לוי ישראל
דובר הוועדה:ליאור רותם
סטודנט בוועדה:יעקב יוסף גנט
יועצת משפטית:אתי בנדלר
ממונה בכיר:איתי עצמון
ממונה בכירה:מרב תורג'מן
עוזרת משפטית:אביגל כספי
עוזרת משפטית:אביטל סומפולינסקי
מתמחה:יעל לדרמן

תחומי עיסוקה:
בהתאם לסעיף 100 לתקנון הכנסת, תחומי ענייניה של ועדת הכלכלה הם: מסחר ותעשיה אספקה וקיצוב; חקלאות ודיג; תחבורה על כל ענפיה; איגוד שיתופי; תכנון ותיאום כלכלי; פיתוח; זיכיונות המדינה ואפוטרופסות על הרכוש; רכוש הערבים הנעדרים; רכוש היהודים בארצות האויב; רכוש היהודים שאינם בחיים; עבודות ציבוריות; שיכון.

לשם הדגמה, במהלך השנים, ובמסגרת חלק מהמושגים והמונחים הכלולים באמור לעיל, עסקת ועדת הכלכלה, בין היתר, באלה:
תחבורה יבשתית (כולל בטיחות בדרכים, תחבורה ציבורית, רכבת ארצית ומקומית, מערכות הכבישים לרבות כבישי אגרה, ביטוח רכב מנועי וכן תחבורה ימית וטיס), תקשורת ובכלל זה שידורי רדיו וטלוויזיה, טלפוניה נייחת וניידת, דואר, צרכנות, הגבלים עסקיים, היבטים צרכניים ושירות ללקוח בענפי הביטוח הבנקאות, ובכלל זה עמלות ומתן אשראי למשקי בית ולעסקים קטנים, זכויות יוצרים, פיתוח הנגב והגליל, אנרגיה – חשמל, דלק, גז, משאבי טבע (כגון מכרות, ים מלח ועוד), התייעלות אנרגטית ואנרגיה מתחדשת, תיירות, רשות מקרקעי ישראל, דיור ציבורי, מכר דירות, פיקדון על מכלי משקה וחוקי מיחזור וטיפול סביבתי בעלי היבטים כלכליים מובהקים.

ועדות משנה:
ועדת המשנה לבחינת הגורמים למחסור במזון בתקופת החגים
ועדת המשנה למאבק בתאונות דרכים בראשות חבר הכנסת דוד צור
ועדת משנה לבטיחות בדרכים
ועדת משנה לנושא הספקת גז טבעי לתעשייה, בראשות חה"כ אבישי ברוורמן
ועדת משנה לנושא תשתיות התעופה האזרחית בישראל, הבינלאומית והפנים-ארצית בראשות ח"כ יצחק וקנין
ועדת משנה לפיקוח על יישום חוק קידום התחרות בענף המזון בראשות חבר הכנסת יעקב אשר
ועדת משנה לקידום אנרגיה ירוקה בראשות חבר הכנסת חנא סוויד
ועדת משנה לקידום עסקים קטנים ובינוניים
ועדת משנה לתחבורה ציבורית

ועדות משותפות בראשות הוועדה:
הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדה לקידום מעמד האישה בהתאם לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי
ועדה משותפת כלכלה - כספים לקידום התחרות בענף המזון
ועדה משותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך, התרבות והספורט לפי חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו
ועדה משותפת לוועדה המיוחדת לדיון בהצעות חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, הצ"ח שירותים פיננסיים והצ"ח לתיקון פקודת מס הכנסה ולוועדת הכלכלה
ועדה משותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק המים (תיקון מספר 27), התשע"ו-2016 (מ/1008)סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© 2016 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il